Politika

U Nikšiću za novorođenče po 100 eura

Opština Nikšić izdvajaće po 100 eura jednokratne naknade za novorođenče čiji roditelji, usvojioci, staratelji ili hranitelji imaju prijavljeno prebivalište ili odobreno stalno nastanjenje u toj opštini - usvojeno je na sjednici lokalne Skupštine, prenosi Agencija Mina.

U Nikšiću za novorođenče po 100 eura Foto: internet
MinaIzvor

Isplata će početi ovih dana, kako je najavljeno, a pravo na dobijanje jednokratne pomoći može se ostvariti pod uslovom da sredstva po tom osnovu nijesu dobijena u nekoj drugoj opštini u Crnoj Gori.

Predstavnik nevladine organizacije Centar za afirmaciju romske i egipćaske populacije (CAREP) Nardi Ahmetović kazao je da novčanu naknadu neće moći ostvariti roditelji koji nemaju ličnih dokumenata.

- Zbog neposjedovanja ličnih dokumenata pripadnici romske i egipćanske populacije onemogućeni su da ostvare prava na zdravstvenu zaštitu, zapošljavanje, materijalna davanja, pa zbog toga neće moći dobiti ni tu naknadu - rekao je Ahmetović na sjednici Skupštine.

On je istakao da im je svaka vrsta pomoći i podrške itekako značajna i pozvao nadležne da se iznađe model po kome bi se vršila identifikacija majki sa dokumentacijom koju trenutno imaju, a naseljene su u Nikšiću.

Sekretar Sekretarijata za kulturu, sport, mlade i socijalno staranje u nikšićkoj Opštini Milan Korać naveo je da su tokom centralne javne rasprave imali veliko interesovanje iz svake romske i egipćanske zajednice i da je ukazano da je bez ličnih dokumenata teško ostvariti to pravo.

- Dio romske zajednice ima ličnu kartu sa stalnim nastanjenjem ili privremenim boravkom u Nikšiću i to pravo mogu ostvariti kao i ostali građani, dok jedan broj nije iskoristio pravnu pomoć za sređivanje ličnih dokumenata, iako su to mogli da riješe, što je veliki problem - naveo je Korać.

On je rekao da su Crveni krst i dio organizacija civilnog sektora tokom prethodnih godina pomagali da romska i egipćanska populacija ostvari pravo na dobijanje dokumenata, ali da pojedini od njih za to nijesu bili zainteresovani.

- To će im i ubuduće predstavljati problem, jer bez ličnih dokumenata je teško ostvariti i jedno pravo. Pokušaćemo da sa MUP-om, Crvenim krstom i civilnim sektorom koji pruža pravnu pomoć da sagledamo da li ima mogućnosti da se uradi po tom pitanju u nekom bliskom vremenu - rekao je Korać.

U obrazloženju opštinske Odluke za dodjelu naknada za novorođenčad navedeno je da je jedan od najznačajnih društvenih problema smanjenje rađanja djece i da je neophodno obezbijediti materijalna davanja iz socijalne i dječje zaštite kako bi se pomoglo porodicama i olakšalo roditeljstvo.

- Obezbjeđivanjem te naknade želi se unaprijediti opšti kvalitet života porodica kojima je neophodna dodatna podrška radi zadovoljenja osnovnih potreba za novorođeno dijete, podstaći rast stope nataliteta i stimulisati mlade parove da stupaju u brak - navedeno je u odluci.

Portal Analitika