Abiznis

Subvencije i za preduzetnike i vlasnike predškolskih ustanova

Preduzetnik i privredno društvo čiji zaposleni koristi pravo na plaćeno odsustvo sa rada po osnovu čuvanja djeteta mlađeg od 11 godina, može, po zahtjevu, dobiti subvenciju dijela zarade za te zaposlene, navodi se u Informaciji o dopuni Informacije o produženju Programa subvencionisanja zarada u cilju ublažavanja negativnih efekata epidemije novog korona virusa COVID-19 koju je usvojila Vlada.

Subvencije i za preduzetnike i vlasnike predškolskih ustanova Foto: ilustracija
Dnevne novineIzvor

Kako se ističe, privredna društva i preduzetnici u privatnom vlasništvu koji pružaju usluge u predškolskom obrazovanju i djelatnosti dnevne brige o djeci imaju pravo na subvenciju oktobarskih zarada srazmjerno ostvarenoj zaradi, a najviše do 70 odsto iznosa poreza i doprinosa na minimalnu zaradu i 70 odsto neto minimalne zarade

“Privrednim subjektima koji obavljaju navedene djelatnosti u opštinama u kojima je došlo prekida obrazovnovaspitnog rada u obrazovnovaspitnim ustanovama, oktobarske zarade se subvencionišu srazmjerno ostvarenoj zaradi, a najviše do sto odsto iznosa poreza i doprinosa na minimalnu zaradu i sto odsto neto minimalne zarade”, navodi se u saopštenju Vlade.

U Informaciji je navedeno da je Ministarstvo zdravlja donijelo 18. oktobra Naredbu za preduzimanje privremenih mjera za sprečavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprečavanje prenošenja novog korona virusa u kojoj se jednom od roditelja/staratelja/hranitelj a/ usvojitelja ili samohranom roditelju djeteta koje nije starije od 11 godina života i djeteta sa posebnim obrazovnim potrebama smetnjama u razvoju, obezbjeđuje pravo na plaćeno odsustvo sa rada tokom prekida obrazovno-vaspitnog rada u javnim i privatnim obrazovnovaspitnim ustanovama i primjene online sistema učenja.

Kako se napominje, u komunikaciji sa privrednicima i u interresornoj komunikaciji u Vladi Crne Gore analizirano je nekoliko pristiglih zahtjeva za uključivanje pojedinih djelatnosti u subvencionisanje u periodu produženja trajanja Programa.

Portal Analitika