Društvo

Slecinger: Najteže je dovesti pravosuđe u red

Izvor

Slecinger je za Dnevne novine kazao da kriminal i korupcija jesu problemi sa kojima se susreće Crna Gora, ali da su to problemi i drugih država, pa i onih u EU. "Svi znaju da će uvijek biti nekog ni­voa kriminala i korupcije, tako je svug­dje u svijetu. Ali sam siguran da će rje­šavanje tog problema biti postavlje­no kao jedan od ciljeva prema kojima

Crna Gora mora da se vodi", kazao je Slecinger.

Prema njegovim riječima, ono što se dešava u Srbiji ne može a da ne ostavi traga na proces integracija Crne Gore. Iz EU su poručili da priznavanje Koso­va nije uslov da Srbija dobije status kan­didata, jer pet od 27 zemalja članica to nije učinilo, ali da Srbija mora uspostaviti dijalog sa Prištinom i pronaći održi­vo rješenje.

"Srbija misli da može predvoditi izla­zak iz izolacije i zato ne prima tuđe sa­vjete, što nije najbolje za nju. S obzirom na to, zaista ne vidim kako bi EU prihva­tila Crnu Goru odvojeno i nezavisno od Srbije. Mislim da će ići u paketu, možda čak i sa Bosnom i Hercegovinom i Makedonijom", kazao je američki stručnjak.

Ipak, prema njegovim riječima, buduć­nost Crne Gore, kao i svake druge zemlje u bivšoj Jugoslaviji, je u EU, ali zemlje Balka­na moraju uspostaviti bolje odnose.

"Zemlje srpsko-hravatskog govornog područja sa Makedonijom će na kraju ući u EU, ali će i dalje biti susjedi i imati bliske odnose u ekonomskom i drugom smislu, bile u EU ili ne. Ta vrsta hladni­jih odnosa između Srbije i Crne Gore je potrajala i bilo bi dobro za obje zemlje da završe sa tim", ocijenio je Slecinger.

On je dodao da ne vidi da će se u skorijoj budućosti promijeniti ta "vizija unu­tar Crne Gore o tome ko je prosrpski orijentisan, a ko su oni koji su glasali za ne­zavisnost Crne Gore".

Slecinger smatra da je sada sve uspo­reno zbog problema sa Grčkom, koja bi trebalo da bude lider Balkana, a sada je glavni razlog za probleme u ekonomiji

"Mislim da su ovi problemi potpuno okupirali EU. Hrvatska je doslovno na pragu Unije i ući će u nju, ali ostali će biti ostavljeni po strani neko vrijeme,, a to uključuje i Crnu Goru", zaključio je Slecinger.

Portal Analitika