Društvo

Prvi dan međunarodne konferencije “Biram da biram”

Savez slijepih: Omogućiti da sve osobe sa invaliditetom samostalno, tajno i dostojanstveno glasaju

Međunarodna konferencija “Biram da biram – Samostalno, tajno, dostojanstveno” u organizaciji Savez slijepih Crne Gore održana je danas u Podgorici. Riječ je o projektu koji finansira Evropska Unija, a čiji je cilj promocija inkluzije osoba sa invaliditetom u izbornom procesu, ali i uopšteno u javno-političkom životu. 

Savez slijepih: Omogućiti da sve osobe sa invaliditetom samostalno, tajno i dostojanstveno glasaju Foto: Mediabiro
MediabiroIzvor

“Moja želja je da ova konferencija barem malo doprinese promjeni načina posmatranja pitanja učešća u političkom životu. Ja bih volio da donosioci odluka i sve one institucije koje su uključene u garanciji prava na učešće u javno - političkom životu promijene način razmišljanja i ovu temu posmatraju kroz prizmu ljudskih prava. Kada naiđemo na pojedinca koji razmišlja u duhu modela zasnovanog na ljudskim pravima i koji shvata da je stvaranje uslova za inkluziju osoba sa invaliditetom pitanje unapređenja društvene zajednice, a ne samo pitanje humanosti, milosrđa i empatije, onda uvijek dođemo do dobrih, održivih rješenja koja obezbjeđuju ravnopravnost i jednakost,” kazao je izvršni direktor Saveza slijepih CG, Goran Macanović u svom uvodnom obraćanju. 

Podršku takvoj inkluziji dali su predstavnici Centra za građansko obrazovanje – CGO, Friedrich-Ebert-Stiftung, Centra za zaštitu i proučavanje ptica Crne Gore, Politikon mreže, Ministarstva javne uprave Crne Gore koji su podržali organizaciju ove dvodnevne konferencije. 

“Mi smo podržali nekoliko projekata koji su se bavili unapređenjem ukupnog položaja osoba sa invaliditetom u društvu. Organizacije osoba sa invaliditetom se već decenijama posvećeno bave ovom temom i njihove preporuke koje su dolazile kao glas osoba sa invaliditetom su bile vrlo jasno i ubjedljivo formulisane, ali donosioci odluka zapravo nisu imali dovoljno razumijevanja za to, što se nadam da će se u budućnosti mijenjati,” kazao je programski direktor Centra za građansko obrazovanje, Petar Đukanović.

Da više nema opravdanja da se ovakva prava i preporuke osoba sa invaliditetom ne realizuju istakao je izvršni direktor Evropskog saveza slijepih, Lars Bosselmann

“U 2023. imamo kompletna tehnološka sredstva i legislative koje su nam na raspolaganju ili koje se mogu staviti na raspolaganje kako bi se osiguralo učešće osoba sa invaliditetom u izbornim i svim drugim političkim procesima. Nema više opravdanja da se nešto tako ne ostvari,” kazao je Bosselmann. 

Nadu da će do pozitivnih promjena doći iskazala je ambasadorka OEBSa u CG, Dominique Waag. 

“Morali bismo da nastavimo da radimo zajedno, da unapređujemo svačija jednaka prava, a posebno što se tiče donošenja političkih odluka i učešća u političkim događajima. Sigurna sam da će političke partije obraćati više pažnje na sve vas,” poručila je Waag. 

Osim uključenosti osoba sa invaliditetom u izbornom procesu kroz aktivno biračko pravo, odnosno pravo da biraju, na konferenciji je poručeno da OSI trebaju da budu i birane za značajne političke funkcije. Tim povodom su predstavljene i preporuke za unapređenje izbornog zakonodavstva u odnosu na osobe sa invaliditetom koje obuhvatajuodredbu o glasanju uz pomoć asistenta / asistentkinje, pristupačnost prostorije za glasanje, mogućnost glasanja faksimilom, smjernice o obliku, izgledu, boji i materijalu šablona za glasanje…

“Mi se nadamo da će ove preporuke biti jedan jako važan element i sredstvo za dalje zagovaranje javnih politika i da će omogućiti da sve osobe sa invaliditetom samostalno, tajno i dostojanstveno glasaju,” istakla je članica Radne grupe za izradu Preporuka, Nikolina Miljić

Na konferenciji je bilo riječi i o izazovima u reformi izbornog zakonodavstva u Crnoj Gori. Izvršna direktorica Udruženja mladih sa hendikepom, Marina Vujačić je tom prilikom istakla da nije optimistična da će do promjene doći, te da će u parlamentu ostati status quo. 

“Mislim da će se stvari promijeniti kada osobe sa invaliditetom budu dovoljno vidljive. One nisu vidljive ni u toku izbornog dana upravo zbog nepristupačnosti izbornim mjestima, informacijama, komunikaciji i cijelom izbornom materijalu i svega onoga što prethodi izbornom danu. Trebaju da se ohrabre OSI koje stvarno imaju potencijala, kapaciteta, znanja, volje i koje su spremne da će biti izložene svemu i svačemu uključe u politički život” ukazala je izvršna direktorica Udruženja mladih sa hendikepom, Marina Vujačić.

Da je situacija ipak bolja nego prije deceniju istakla je direktorica Centra za demokratsku tranziciju Milica Kovačević i pohvalila preporuke koje su organizacije osoba sa invaliditetom sastavile. 

“Razmjenom mišljenja sa stručnjacima se došlo do seta predloga za koje mislim da su dobri, da su utemeljeni, da može svako da ih podrži i taj će artikulisani predlog doći odboru kada bude formiran. Žalosno je što ovdje danas nema više predstavnika političkih partija da to čuju, ali smo na to navikli. Oni neće ni čuti, ako se mi ne organizujemo bolje,” poručila je Kovačević. 

Ipak, značajno je što su predstavnici većeg broja političkih partija učestvovali u panelu pod nazivom “Gdje je politika invaliditeta u radu političkih partija?”. 

“Demokratska Crna Gora će se u potpunosti posvetiti ovom izbornom zakonodavstvu jer smo oduvijek bili konstruktivan i korektivan politički faktor od našeg nastajanja, pa nadalje. Ono što smatramo neophodnim jeste izmjena Zakona o izboru odbornika i poslanika. Zalagaćemo se za to da se izvrši revizija svih postupaka oduzimanja poslovne sposobnosti, jer se time izgubilo pravo glasa i druga osnovna ljudska prava. Postoji cijeli dijapazon stvari koje mi moramo u budućnosti uraditi ukoliko želimo da ovo društvo zaista postane društvo socijalne pravde i sveopšte participativnosti, jer ukoliko vi ne koristite 10% ljudskih kapaciteta, onda je to veliki problem na državnom nivou,” poručila je predstavnice Demokratske Crne Gore, Valentina Minić. 

Predstavnica DPSa, Kristine Šćepanović je saglasna da su ovakva pitanja od suštinskog značaja za kvalitet života građana u Crnoj Gori. 

“Mislim da ta pitanja trebaju da budu tačka koja nas spaja, a ne neke dnevno političke teme koje doprinose nekim daljim podjelama. Mogu konkretno da najavim da ćemo se na narednom kongresu DPS-a intezivno baviti politikama koje se tiču osoba sa invaliditetom,” istakla je Šćepanović. 

Na ovoj produktivnoj konferenciji predstavljeni suirezultati Monitoringa zastupljenosti pitanja OSI tokom izbornog procesa vanrednih parlamentarnih izbora. 

“S obzirom da osobe sa invaliditetom kao građani Crne Gore učestvuju u finasiranju političkih partija naš zaključak je da je neophodno da se osobe sa invaliditetom uključe u oblast politike, da ravnopravno učestvuju u funkcionisanju političkih partija, te da partije obezbjede pristupačne informacije o njihovom radu. Kako bi osobe sa invaliditetom bile politički aktivnije potrebno je da se sa radom i programom političkih partija upoznaju, da se pristup prema njima promijeni, a to je jedini način da budu jednakii da se samim tim mogu kandidovati na pozicijama kandidata na izbornim listama,” kazala je moderatorka Anđela Dragović. 

Sve značajne zaključke koji su izneseni tokom prvog dana konferencije podvukao je izvršni direktor Saveza slijepih CG, Goran Macanović. 

“Sva prava koja mi zagovaramo su iz korpusa osnovnih ljudskih prava. Kada ostvarite mogućnost na ostvarivanje prava iz oblasti zapošljavanja, obrazovanja ili učešća u javno-političkom životu za osobe sa invaliditetom, vi ste zapravo unaprijedili društvo. To potvrđuje i rečenica “Od tuđeg dobra, meni može samo biti dobro”, podvukao je Macanović. 

Konferencija će biti nastavljena sutra u hotelu Bristol u Podgorici sa početkom u 9:30h. 

Portal Analitika