Abiznis

Pred Privrednim sudom

Nastavljen spor oko žičare Bečići - Brajići: Saslušaće ponovo Kažanegru

Sudija Privrednog suda Filip Vujošević odredio je da se u sporu kompanije Cable Car protiv Opštine Budva zbog neizgrađene žičare Bečići - Brajići ponovo sasluša vlasnik ove kompanije Branko Diki Kažanegra.

Nastavljen spor oko žičare Bečići - Brajići: Saslušaće ponovo Kažanegru Foto: UGC
PobjedaIzvor

Prethodno je Apelacioni sud djelimično ukinuo prvostepenu presudu kojom je bivši predsjednik suda Blažo Jovanić dosudio da Ministarstvo finansija toj firmi vrati 483,7 hiljada uz utvrđenje da je raskinut sporazum iz 2015. godine, odbivši zahtjev za višemilionsku odštetu i dio troškova poslovanja, što su potvrdili Apelacioni i Vrhovni sud. U preostalom dijelu presuda je ukinuta, pa će se eventualnoj naknadi dijela troškova iz poslovanja i povraćaju novca isplaćenog mještanima raspravljati u ponovljenom postupku kod sudije Vujoševića.

Kompanija, čiji su osnivači Nikola Koprivica, Ivan Tomić i Kažanegra, tražila je da im Opština isplati šest miliona eura za izmaklu dobit, 560,8 hiljada eura za troškove poslovanja, 483,7 hiljada eura deponovanih kod Ministarstva finansija za eksproprijaciju, 193 hiljade za kamatu i 227,4 hiljade koje je Cable Car platio trojici vlasnika zemljišta u skladu sa sporazumom iz 2015. potpisanim sa budvanskom opštinom.

Ponovno saslušanje Kažanegre predložio je advokat te kompanije Dražen Šundić kako bi se izjasnio koje sve radnje je preduzeo kada je riječ o ovom projektu. Na osnovu toga bi se, kako je kazao Šundić, mogao izvesti zaključak da je Cable Car osnovan samo radi izgradnje žičare, te da su preduzeli sve radnje koje je Opština od njih tražila iz čega proizilazi njihova savjesnost u ovom poslu.

Kažanegra je ranije tvrdio da su u posao izgradnje žičare ušli zajednički u formi privatno-javnog partnerstva i to na inicijativu Opštine, kao i da je Opština bila uključena u sve djelove projekta, ali da bi se uvijek povlačila kad je dolazilo do teme formalizovanja saradnje i zaključivanja ugovora. U tužbi su naveli da je biznis planom bio predviđen godišnji prihod od 3,5 miliona eura, a da je planirano ulaganje od deset miliona eura. Osim davanja zemljišta, Opština je, kako su tvrdili u tužbi, između ostalog trebalo da donese odluke o utvrđivanju javnog interesa radi eksproprijacije zemljišta potrebnog za izgradnju žičare i omogući kompaniji Cable Car da dobije građevinsku dozvolu. Ranije je iz Opštine Budva Pobjedi rečeno da ih je Cable Car tužio jer nije okončan postupak eksproprijacije oko 35 hiljada kvadrata na trasi od 2,1 kilometar Bečići - Brajići kuda je trebalo da prođe žičara. Rečeno je da je u skladu sa odlukama Opštine, izgradnja žičare bila uslovljena postupcima eksproprijacije i saglasnošću Vlade za sprovođenje projekta. Ovi postupci, kako nam je tada rečeno, nijesu okončani, jer su vlasnici nepokretnosti, preko čijih imanja je žičara trebalo da prođe, iskazali nezadovoljstvo planom da bude sprovedena nepotpuna eksproprijacija.

Portal Analitika