Abiznis

Razmatran predlog tendera za kompleks Mediteran

IzvorIz Ministarstva održivog razvoja i turizma saopšteno je da bi, u cilju bržeg razvoja Žabljaka kao veoma značajne turističke destinacije sa ogromnim potencijalom, poziv za zakup Mediterana, uz javne pozive za skijalište Savin kuk i hotel Durmitor, obezbijedio kvalitetan i atraktivan investicioni potencijal, koji svojim obimom i budućim kapacitetima evidentno može podstaći zainteresovanost kvalitetnih investitora javila je MINA-BUSINESS.

Očekuje se da tenderi budu raspisani čim se usaglase svi detalji javnih poziva.

Tenderska komisija je na današnjoj sjednici razmatrala i inicijativu za pripremu tenderske dokumentacije za lokalitet Bigovo - Trašte.

Portal Analitika