Literatura

"Metanoja" Lava Lajovića u izdanju Pobjede i Plime

Izvor

- Pisana koncizno, iskreno, mirnom udukacijom, sa pažljivo odabranim odlomcima iz svetih knjiga kojima se objašnjavaju pojave i postupci u životima ljudi, danas i ovdje, sa diskretnim komentarima autora datih sa blagošću dobronamjernog učesnika i saučesnika, marljivog zapisivača, ovaj savremeni trebnik i brevilokvijum, privući će pažnju čitalaca. Knjiga očekivane moralne snage i upitnik za mnoga naša dvoumljenja iza kojih slijede i odgovori, tekst tako neobičan u vremenu lakog zalijetanja u zablude. Smirena kantilena za čitanje i sricanje, „Metanoja“ crnogorska – zapisao je književnik i publicista Jovan Nikolaidis, osnivač i direktor „Plime“.

Lav Lajović rođen je i živi u Podgorici, gdje je završio Pravni fakulet. Autor je dvije zbirke pjesama – „Ja i Vuk“ i „Vijenac od vjetrova“, kao i dvije stručne knjige vezane za propise u turizmu.

Njegov prvi naslov u prozi predstavlja zbirku priča koje su objavljene na njegovom istoimenom blogu.

Knjiga se može nabaviti na svim kioscima.

Portal Analitika