Baština

Biseri crnogorske kulturne baštine

Primjer kako SPC uzurpira i devastira naše spomenike sakralne arhitekture: Manastir Ostrog

Krajem 20. vijeka, crnogorsku kulturnu baštinu zadesio je devastatorski talas čiji je cilj, bio i ostao, da se nastavi kontinuitet prekrajanja nacionalne kulturne baštine. U tom periodu posebno su stradali sakralni spomenici kulture, najviše oni kojima gazduje SPC. 

Primjer kako SPC uzurpira i devastira naše spomenike sakralne arhitekture: Manastir Ostrog Foto: PA
Ivan KERN
Ivan KERNAutor
Portal AnalitikaIzvor

Iznijet je stav da kroz nelegalne konzervatorske i restauratorske radove i druge zahvate na sakralnim objektima, unošenjem novih elemenata koji nijesu svojstveni i primjereni autohtonoj graditeljskoj i uopšte kulturnoj baštini Crne Gore, a pod izgovorom privođenja objekta bogoslužbenim funkcijama, da se namjerno mjenjaju ili nastoje trajno izmjeniti njihova prepoznatljiva istorijska i kulturna svojstva i osobenosti. 

Riječ je o kontinuitetu prekrajanja koji je zabilježen na čitavoj teritoriji Crne Gore. U ovom tekstu biće više riječi o devastaciji Manstira Ostrog.

Najveće hodočasničko mjesto na Balkanu

Manastir Ostrog osnovao je Sveti Vasilije, visoko pod Ostroškim gredama. Od vremena njegovog proglašenja za sveca 1678. godine, ovo je najveće hodočasničko mjesto u Crnoj Gori i na širim balkanskim prostorima.Sastoji se iz dvije cjeline, Gornjeg i Donjeg manastira, koji su međusobno povezani kolskim putem.

Gornji manastir je uvučen u udubljenje vrletne stijene. Pećinske otvore zatvara fasada sa istaknutim zvonikom iz 1923-26. U njemu postoje dvije male crkvice, obje su prirodne pećine, prilagođene neznatnim dograđivanjem u male hramove. U crkvici Vavedenja čuva se manastirska svetinja - ćivot Sv. Vasilija Ostroškog. Živopisana je u drugoj polovini XVII vijeka. 

Donji manstir je lociran na prostranoj zaravni. Postepeno se razvijao, služeći potrebama Gornjeg manastira. Na mjestu gdje se nalazio stariji hram, iguman Josif Pavićević, uz pomoć Bjelopavlića gradi crkvu Sv. Trojice 1824. Freske, sa čudima Sv. Vasilija Ostroškog, radio je slikar Naum Andrić 60-ih godina prošlog vijeka. Međutim, kao što ćete pročitati, nisu uspjele da opstanu. U sukcesivno podizanim konacima Donjeg manastira, najstarije je krilo sagrađeno 1742. Manastir Ostrog je kao spomenik sakralne arhitekture zaštićen od 1960.

Danas su pristupne kolske komunikacije proširene i asfaltirane. Na pristupnim platoima postoje formirani parkinzi.

Još 2004. potvrđena devastacija

Komisija za utvrđivanje stanja nepokretne kulturne baštine Crne Gore konstatovala je stanje spomenika 2004. Tada iznešene primjedbe na stanje spomenika odnosile su se na to da je u neposrednom okruženju Donjeg manastira izgrađen niz novih objekata od više hiljada metara kvadratnih nepoznate namjene, neprimjerenih materijala, oblika i gabarita. Između Gornjeg i Donjeg manastira tada je u toku bio završetak radova na gradnji nove crkve. Oni su tada iznijeli mišljenje da je izgradnjom navedenih objekata ovo kultumo dobro izgubilo urbanističko ambijentalnu vrijednost.

Oni su 2004. godine naveli da imajući u vidu značaj ovog kulturnog dobra, a s obzirom na obim i stepen degradacija sa konzervatorskog aspekta, uzurpacija manastirskog kompleksa predstavlja presedan, pa su došli do toga da predlože preispitivanje njegovih spomeničkih svojstava. 

Po mišljenju Komisije, spomenička svojstva zadržao je tada dio Gornjeg manastira izgrađen do 1926. godine, kao i crkva Donjeg manastira sa starim konacima.

Šta kaže Izvještaj MKU o stanju baštine

Ministarstvo kulture je 2005. godine, nakon duge pripreme, prezentiralo Izvještaj o stanju nepokretne kulturne baštine u Crnoj Gori. U izvještaju Ministarstva kulture moglo se pročitati da je kulturni reljef Crne Gore doživio katastrofalne izmjene.

Tada se moglo pročitati da je od ukupno 357 zakonom zaštićenih nepokretnih spomenika kulture 246 devastirano i degradirano. Od tog broja čak 138 spomenika oštećeni su nelegalnim i nestručnim radovima. U izvještaju se moglo pročitati da se najviše protivzakonito i amaterski radilo na sakralnim objektima.

ostrog3

Konstatovano je 2005. godine da zaštićenu sakralnu arhitekturu čini 205 spomeničkih jedinica. Autentičnost ovih objekata uglavnom se mijenja korišćenjem modernih materijala, posebno eloksirane bravarije za koju se moglo reći po količini koja je ugrađena u kulturna dobra da je posebno prirasla srcu djelatnicima SPC u Crnoj Gori.

I ne samo to: kamen sa vjekovnom patinom se "pjeskarenjem" izbjeljuje, ručno klesane kamene ploče sve se više zamjenjuju pločama od armiranog betona, a koriste se i ostale blagodeti savremenih materijala- mermera, laminata, industrijska stolarija...

Moglo se pročitati da se i unutrašnjost sakralnih objekata sređuje po novokomponovanim istorijskim aršinima: rade se novi ikonostasi, freske, živopisi, mozaici... "Najčešće su islikani bez uvažavanja kulturno - istorijskog konteksta, oslonjeni na kvazivizantijsku estetiku", ističe se u izvještaju ministarstva kulture.

Tada se moglo pročitati i o specijalnosti crkvenog građevinskog preporoda - izgradnji konaka. 

Komercijalizovan kult Sv. Vasilija

U Izvještaju stoji: "Novi konaci po gabaritu i oblikovanju (tip hotela - pansiona) neprimjereni su sakralnim kompleksima kao i objektivnim potrebama monaštva". Posljednjih godina na teritoriji Crne Gore niklo je 8.000 metara kvadratnih SPC konaka. Samo oko manastira Ostrog izgrađeno je više objekata površine 2.500 metara kvadratnih. Čitajući Izvještaj izgledalo je da je država konačno shvatila o čemu je tu zapravo riječ.Tada je o stanju u Manastiru Ostrog rečeno da: 

"Kompletan spomenički kompleks, Donji i Gornji manastir, novim konacima doživljava improvizatorsku urbanizaciju, koja blizinom i obimom izgrađenih objekata (4.500-5.000 metara kvadratnih), njhovim stilom i arhitektonskim rukopisom ugrožava originalnost i neponovljivost Ostroškog manastira.

Novi stil konaka u neposrednoj blizini Gornjeg manastira i sadržinski i funkcionalno i arhitektonski degradira Manastir. Manastir je izgubio svoju religijsko - isposničku duhovnost i komercijalizovao kult Sv. Vasilija Ostroškog Čudotvorca.Izgrađena je nova crkva, kao i niz objekata stambenog karaktera, radionica, garaža, pansiona, i bezbroj improvizovanih kioska sa kič suvenirima. Kompletan doživljaj kompleksa predstavlja primjer "industrijalizacije" crkve, precizira se u Izvještaju.

ostrog4

Kao da toliko nepravilnosti nije bilo dovoljno, kršenje zakona i izvođenje nelegalnih građevinskih radova nastavilo se nesmanjenim tempom – do današnjeg dana. Iste, 2005. godine, komisija Zavoda za zaštitu spomenika je ponovo obišla Ostrog i utvrdila da je u Donjem manastiru uništen živopis Sv. Vasilija Ostroškog koji je tokom obilaska Komisije za utvrđivanje stanja nepokretne kulturne baštine Crne Gore konstatovan. Zavod je tada podnio nove krivične prijave.

Mitrović: Najbolnije je uništavanje fresaka

Po svjedočenju Slobodana Mitrovića, tadašnjeg direktora Republičkog Zavoda za zaštitu spomenika, tada je došlo do još jednog u nizu uništavanja crnogorskog kulturnog nasljeđa.

Komisija Zavoda sastavljena od iskusnih konzervatora koji poznaju sve ikone i freske u Crnoj Gori, i Mitrović kao direktor Zavoda obišli su krajem 2005. Ostrog. Obilazak je izvršen nakon što je Zavod dobio informaciju da se tamo izvode neki radovi.

Po riječima Mitrovića, ono što su tamo zatekli kada su konačno uspjeli da uđu u crkvu Svete Trojice, odnosno Donji Manastir je bio – haos.

“To je bila veoma neprijatna situacija, neprijatna atmosfera - u početku radnici nijesu htjeli da nas puste. Bilo je tu i malo nepristojnog ponašanja. Konačno smo ušli u crkvu Svete Trojice, odnosno Donji Manastir, i konstatovali da su kompletne freske premazane glet masom i pripremljena podloga za izradu novih fresaka. Porušena je i pjevnica, dragocjen arhitektonski detalj. Nema mnogo crkava sa pjevnicom u Crnoj Gori. Veliki radovi su i oko crkve - da li kanalizacija, da li vodovod, da li toplovod, ne znamo. Istovremeno se preziđuju otvori na crkvi i uvodi grijanje. Konstatovali smo dosta i arhitektonskih i zanatsko graevinskih radova. Najbolnije je uništavanje fresaka.”

Da podsjetimo, to su one freske za koje je samo godinu ranije Komisija za utvrđivanje stanja nepokretne kulturne baštine navela - Donji manastir sa crkvom Sv. Trojice, u dobrom je stanju sa živopisom u unutrašnjosti, rad Nauma Andrića.

Pop uništio fresku

Komisija Zavoda pokušala je da odmah reaguje i poslala je na sve adrese dopis o zabrani radova, koji nije ispoštovan. Međutim, taj obilazak ostaće po Mitroviću zapamćen po jednom presedanu, do tada nezabilježenom u konzervatorskoj praksi kod nas.

Naime, Mitrović je tada kazao da su kao institucija za zaštitu kulturnih dobara imali puno problema arhitektonske, zanatske prirode, nešto se dograđuje ili obnavlja ali ne kvalitetno, u odgovarajućem duhu i stilu, ali ovo je bio prvi put da su se stručnjaci zavoda sreli sa paradoksalnom situacijom – da ljudi iz crkve unište fresku.

ostrog5

Istog dana smo poslali rješenja da se radovi stopiraju. Živopis Sv.Vasilija Ostroškog čudotvorca je između ostalog izvrsan artefakt, te freske je 1965. radio pop Andrić. Kad kažem artefakt mislim na to da je, u sagledavanju naše istorije, konzervatorsko pravilo da se čuvaju kulturni slojevi iz svih vremena bez obzira koliko su vrijedni. Danas smo skloni da tvrdimo da su crkve u vrijeme komunizma bile zapuštene i da su propadale. To jeste velika istina, ali imate i pozitivnih primjera. Ako je neko 1965. imao toliko osjećanja I poštovanja za vjerske objekte, ako je neko imao čak i demokratske svijesti da dozvoli da se slikaju freske u Donjem Manastiru, onda to postaje jedan istorijski artefakt i dokaz da ipak nije sve bilo tako mračno u vrijeme komunizma.

Tako da smo imali zbunjujući razgovor i za njih i za nas. Jer nijesmo navikli, niti smo do sada imali slučaj da fresku unište ljudi iz crkve. Bilo bi jedino ispravno da crkva zajedno sa Zavodom objavi konkurs sa ciljem da se vrate teme iz života Svetog Vasilija. I da to rade iskusni slikari i konzervatori, a ne priučeni majstori i popovi”, kazao je tada Mitrović.

Dvije prijave UZKD

Radovi na Manastiru Ostrog su nastavljeni da se izvode. Uprava za zaštitu kulturnih dobara je podnijela tokom 2014. godine dvije krivične prijave osnovnom državnom tužiocu u Danilovgradu protiv MCP SPC zbog kršenja Zakona o zaštiti kulturnih dobara i narušavanja arhitektonskog, umjetničkog i ambijentalnog značaja Manastira Ostrog.

Iz Uprave za zaštitu kulturnih dobara su tada rekli da su u saznanju da se u kontinuitetu izvode nelegalni radovi na kulturnom dobru - Manastirskom kompleksu Ostrog, koji narušavaju njegov arhitektonski, umjetnički i ambijentalni značaj.

Investitor ovih radova, Mitropolija crnogorsko-primorska SPC bila je u obavezi da obavijesti ovu Upravu, kao nadležni državni organ, o namjeravanim aktivnostima i da pribavi potrebne saglasnosti i dozvolu - što nije urađeno. Tada su, nakon izvršenog uvida u stanje manastirskog kompleksa, iz Uprava podnijeli dvije krivične prijave protiv Mitropolije crnogorsko-primorske SPC.

“Po saznanju o vršenju nelegalnih radova na Manastirskom kompleksu Ostrog, Uprava za zaštitu kulturnih dobara je preduzela radnje iz svoje nadležnosti, odnosno stručna lica Uprave i glavni inspektor za kulturna dobra su 4. juna 2014. izvršili uvid u stanje pomenutog kompleksa, naložili obustavu radova i podnijeli krivičnu prijavu 9. juna osnovnom državnom tužiocu u Danilovgradu.

Takođe, Uprava je 22. septembra 2014, saglasno zahtjevu osnovnog državnog tužioca Danke Ivanović-Đerić, dostavila traženu dokumentaciju Ministarstvu unutrašnjih poslova, Upravi policije Podgorica, Centru bezbjednosti Podgorica, Odjeljenju bezbjednosti kriminalističke policije.

S obzirom na to da su radovi nastavljeni i da nijesu ispoštovane naložene aktivnosti ovog državnog organa glavni inspektor je ponovo obustavio radove, 9. decembra 2014, nakon čega se Uprava za zaštitu kulturnih dobara obratila 10. decembra Upravi za inspekcijske poslove, kako bi pokušali sinergetski djelovati i stati na put ovim nelegalnim radnjama. Takođe, uslijedila je 15. decembra 2014. druga krivična prijava po istom osnovu. “Međutim, sve preduzete radnje ovog državnog organa nijesu rezultirale obustavljanjem daljih nelegalnih radova na ovom značajnom kulturnom dobru Crne Gore”, saopštili su tada iz Uprave za zaštitu kulturnih dobara Crne Gore.

Radovi iz 2015. uzburkali javnost

Sredinom 2015. godine opet su nelegalni radovi izvođeni na Manastiru Ostrog uzburkali javnost. Pljuštale su zabrane i prijave, međutim, radovi su se uglavnom privodili kraju onako kako su počinjali - nelegalno.

"Bili smo prinuđeni da izvršimo građevinske opravke u Manastiru Ostrogu zbog toga što je postojala opasnost da se sruši ćivot Svetog Vasilija Ostroškog", kazao je tada mitropolit crnogorsko-primorski SPC u Crnoj Gori Amfilohije.On je tom prilikom komentarisao kontinuirane optužbe da SPC vrši devastaciju crnogorskog kulturnog blaga.

"Napali su me zbog toga, čak i zabranili radove na Ostrogu, jer ih nijesmo pitali. Koga, međutim, da pitamo? Da nijesmo to uradili prošle godine, srušio bi se ćivot Svetoga Vasilija Ostroškog. A da čekamo njih godinu, dvije, tri, da oni nama odgovore, pa da nam onda daju svoje uslove - e, pa neće biti tako", poručio je i dodao da crkva poštuje državu.

Mitropolit SPC kazao je da je crkva u početku dobro sarađivala sa Zavodom za zaštitu spomenika kulture, sve dok su na njegovom čelu bili zaista stručni ljudi. Vjerovatno je mislio na stručnjake koji su prepoznavali da se nešto radilo obično kada bi se radovi završili. 

"Međutim, kad su kasnije počeli da po partijskoj liniji postavljaju direktore Zavoda i Uprave, stvari su postale drugačje. Sad oni hoće da uče nas kako treba da čuvamo ćivot Svetog Vasilija Ostroškog", naglasio je Amfilohije.

Poručio je kako država treba da postavi stručne ljude na čelo institucija za zaštitu kulturnog blaga, pa će onda sarađivati. 

“Crkva ima takve ljude, stručnjake, najbolje arhitekte, arheologe, najbolje znalce koje angažujemo. Oni su ne samo odavde, nego ih angažujemo od Italije do Srbije. I onda možemo da se na pravi način brinemo o hramovima, jer za nas oni nijesu mrtvačnice nego živonosni izvori. Stoga je za crkvu od izuzetne važnosti da na čelu institucije za zaštitu kulturnog blaga budu stručni ljudi", istakao je Amfilohije.

U toj izjavi se možda nazire dio problema i rješenja zbog čega se neprestano posljednjih tridesetak godina u kontinuitetu pojavljuju zabrinjavajuće ocjene stanja crnogorskih kulturnih dobara. 

I zbilja, sigurno bi stanje, bez “možda” na crnogorskim kulturnim dobrima bilo prihvatljivije kada bi na njima počeli konačno raditi stručnjaci iz Crne Gore. A ne kao sada “angažovani od Italije do Srbije”. Jer, neće biti da oni više brinu i bolje znaju tradiciju, istoriju, kontekst nastajanja crnogorskih kulturnih dobara.

Portal Analitika

Komentari (15)

Nadimak za neregistrovanog korisnika
Napišite Vaš komentar
Ovaj sajt je zaštićen sa reCAPTCHA anti spam mehanizmom.Primjenjuju se Google politika o privatnosti i uslovi korišćenja . Vaš komentar se prvo šalje timu na odobrenje. Portal Analitika zadržava pravo da obriše neprimjereni dio ili cijeli komentar, bez najave i objašnjenja. Mišljenja iznijeta u komentarima ne odražavaju stavove redakcije.
Prijavi se Još uvijek nemate nalog? Registrujte se.
R RIR_neregistrovani
05.11.2022. 20:41

…isti ovi srbijanski popovi u Srbiji nema šanse da nesto preprave ili rade bez dozvole/provjerena informacija/ A za sva ovo devastiranja imali su precutnu podršku trodecenijske vlasti -fino Bogami…

13
0
D DobricaĆosić_neregistrovani
05.11.2022. 19:25

"Lažemo da bi smo obmanuli sebe, da utešimo drugog. Lažemo iz samilosti, lažemo da nas ne bude strah, da ohrabrimo, da sakrijemo svoju i tuđu bedu.Lažemo iz ljubavi i čovečnosti, lažemo zbog poštenja. Lažemo radi slobode. Laž je vid našeg patriotizma i potvrda naše urođene inteligencije. Lažemo stvaralački, maštovito, inventivno.Laž je u biću samog srbina"

12
1
l lipovo
05.11.2022. 12:27

Manastir Oštrog je CRNOGORSKA SVETINJA ! Nikada u istoriji nije bio srpski a sada je SRBIJANSKI.

31
4
Z Zira_neregistrovani
05.11.2022. 11:46

Svetosavska ***da f***sta!

26
2
R Rašo_neregistrovani
05.11.2022. 11:03

Dabogda nas sve satrli kad smo ovakvi i kad naše svetinje za koje su nam preci ginuli dadosmo okupatoru da ih ih uništava prepravlja i prisvaja a mi to sve mirno gledamo .

34
2
K Kolasin1918_neregistrovani
05.11.2022. 10:00

išćerati bandu četničku bez obzira na posledice ,urušiše drzavu ,tradiciju, istoruju CRNE GORE na đavolim popovima ,četnicima,i izdajnikom na čelu

35
2
S Stole_neregistrovani
05.11.2022. 09:28

DPS je htio da prisvoji manastir i da upravlja sa njime kao što je uništio privredu Crne Gore, usprotivio se pokojni mitropolit Amfilohije Radović koji je kad je preuzeo mitropoliju obnovio manastir i vratio vernike i komercijalizovao ga da dolaze vjernici, crnogorski nacionalisti pokušavaju mržnjom da otmu manastir i na silu dovedu narod kad narod ne vjeruje CPC i ne ulazi u njihove objekte, sv.Vasijie se izjašnjavao kao pravoslavni Srbin niti je Hercegovac niti Crnogorac, zahvaljujući SPC a pre svega pok.Amfilohiju Radoviću obnovljen je uredjen i vraćen ugled manastiru najposećeniji na Balkanu pored manastira Tumane . Slava sv.Vasiliju Ostroškom koji nas posmatra odozgo i koji je poslao svog duhovnog pastira mitropolita Amfilohija da obnovi manastir.

13
38
V Varolizacija_neregistrovani
05.11.2022. 12:44

@Stole_neregistrovani DPS je vidio da u manastir dolazi veliki broj hodočasnika i da bi se to dalo dobro varolizovati u partijsku kasu . Nevjernici Iz općine Danilovgrad u kojoj je komplet ekonomija uništena poslali su komunistu sa torbom poštanskom da naplaćuje ekoloskutaksu prolaznicima . Oni koji su u manastire a popove kamenovali i njihova djeca odjednom su počeli da brinu za kulturnu baštinu i kako bi mogli da i to opljačkaju i unište .

8
24
d devastatori_i_lopuže_neregistrovani
05.11.2022. 13:48

@Stole_neregistrovani, Bijedniče lažljivi!!! Nema nikakvog dokumenta u kome se Sv. Vasilije izjašnjavao kao Srbin. Daj dokumenat, laživčino! U 17. vijeku nije bilo u Hercegovini Srba, nema niko dokumenat da je bilo. Stop besprizornim lažima i otimanju crnogorskih hramova! Sudio vam sam Sveti Vasilije, a hoće!!! Karma je čudo, moraćete napustiti crnogorske hramove. Doći će taj dan!!!

24
4
m mikulic_neregistrovani
05.11.2022. 14:20

@Stole_neregistrovani ZASTO LAZeS ja kao rodjeni Niksicanin i koji je krsten u donjem manastiru a sa svojim razredom iz sr . skole 1978 g. obilazio ovu SVETINJU i KAO CRNOGORAC SMATRAO DA JE TO NASE HODOSCACE STO I JEST jer to mi je i dom i svetinja ali vi bolesni srbi posto nemate svoje istorije NAJVISE VOLITE DA PRISVAJATE CRNOGORSKU EVO VJEKOVIMA OD VLADIMIRA I KOSARE I PITAM SE STA STE VI NAJVECE ZLO BALKANA I NISTA LJUDI ALI ZA VAS RIJEC NE VRIJEDI SAMO **** I TO ZESTOKA cast izuzecima

20
1
T Tom_neregistrovani
05.11.2022. 08:48

Na nove freske se pojavljuju ljudi sa sajkacama , kape sa 4 s i sl. Onaj konak kič,sve ukupno ruglo dje su god krenuli da prepravljshu plus zidanje novih crkava koje svojom arhitekturom odudaraju od stila koji je tipičan za CG

38
1
a abazovilopovi_neregistrovani
05.11.2022. 08:46

Mojoj zeni su ukrali iz Crkve Srbije 2 kuce u Dobrotu u Kotor koje su joj ostale od djeda.... sakrili su papire iz Crkvene evidencije koja se prije II svjetskog rata vodila kod crkve vjenacani kist i maticne knjige i tako nas onemogucili da prezentiramo dokaze a kuce zaposjeli uz pomoc vlasti bez dokaza..... to samo rade zlikovci...

41
1
G GRAĐANSKI_neregistrovani
05.11.2022. 11:54

@abazovilopovi_neregistrovani TOLIKO RAZNIH NEPOČINSTAVA I ANTIHRIŠĆANSKIH (ZLO)DJELA MORA tkz. SPC I NJEZINIM CRNOMANTIJAŠIMA NA ZLO IZIST I BIT PROKLETO !!!

24
0
R RIR_neregistrovani
05.11.2022. 20:54

@GRAĐANSKI_neregistrovani , Tako je GRAĐANSKI -u Boga se nadamo !

8
0