Predstavljen tim prve generacije Women on Boards programa: Raznolikost vještina i iskustva neophodna u odborima direktora kompanija

Program „Women on Borads“ po prvi put u Crnoj Gori okupio je žene, liderke koje su tokom šest modula od eminentnih stručnjaka imale priliku da uče o brendiranju, strateškom i finansijskom upravljanju, te liderstvu. Stečena znanja i vještine već sada su u prilici da koriste u svojim kompanijama, kao stručan i nepokolebljiv kadar

Predstavljen tim prve generacije Women on Boards programa: Raznolikost vještina i iskustva neophodna u odborima direktora kompanija Foto: IRF
Portal AnalitikaIzvor

Raznolikost vještina, iskustava i mišljenja je neophodna u odborima direktora kompanija. Investiciono-razvojni fond Crne Gore je, upravo kroz prvu generaciju polaznica programa razvoja liderki za pozicije ekonomskog odlučivanja »Women on Boards«, takav tim i okupio. 

U timu prve generacije WoB programa u Crnoj Gori bile su i Helena Filipović, Tanja Kažanegra i Jasna Pejović.

Helena Filipović diplomirala na Fakultetu za Internacionalni menadžment u Beogradu. Dio studija provela je u Parizu i New Yorku. Kako je tokom života boravila na relaciji Australija-Crna Gora, tako je i imala priliku da se lično i profesionalno usavršava u raznim kompanijama.

Karijeru je započela u međunarodnim nevladinim organizacijama, abankarstvom je počela da se bavi 2006. Imala je priliku da svoju bankarsku karijeru gradi u više stranih institucija (SOGE, CKB, Addiko, NLB) na rukovodećim pozicijama u različitim sektorima. Bila je i lider tima biznis bankara u jednoj od vodećih banaka u Australiji - National Australia Bank.

Kao poseban izazov, ističe period karijere u diplomatiji, na poziciji Regionalni vice konzul Britanske ambasade za Crnu Goru, Srbiju, BiH, Albaniju i Kosovo. Filipović, koja tenutno radi u NLB banci na poziciji direktorice Sektora podrške poslovanju, ističe zadovoljstvo što je dio kompanije koja promoviše ono što je i jedan od ciljeva samog „Women on Boards“ programa - inkluzivnost žena na pozicijama odlučivanja.

Helena Filipović

 

»Inspirativna predavanja, otvorene diskusije i vrijeme za samorefleksiju su na mene ostavile snažan utisak. Raznolikost vještina, iskustava, mišljenja je neophodno u odborima direktora i IRF je kroz prvu generaciju polaznica upravo takav tim okupio. Zahvalna sam na divnom iskustvu i upoznavanju ovih talentovanih žena. Željne smo i spremne da napravimo razliku u poslovnom ambijentu. Očekujem da kompanije prepoznaju stručnost i iskustvo žena kako bi u što većem broju dale svoj doprinos na ključnim pozicijama u korporativnom odlučivanju“, kazala je Filipović.

Jasna Pejović iskusni lidersa preko 20 godina iskustva u IT-u, prodaji i marketingu u međunarodnim korporacijama (Deutsche Telekom i Triglav), takođe je bila polaznica prve generacije WoB programa u Crnoj Gori. 

2019. godine započela je sopstvenu preduzetničku karijeru i osnovala kompaniju „DigitalBee“ kroz čije obrazovne programe djeca i odrasli stiču znanja važna za uspjeh u digitalnom dobu. Suosnivačica je startapa Flourish, digitalnog trenera za razvoj mekih vještina i emocionalne inteligencije koje naučno dokazano razvija emocionalnu inteligenciju i dio  je UNDP kataloga preporučenih rješenja iz cijelog svijeta.

Podršku startup i preduzetničkoj zajednici pruža kroz mentorstva u startup akceleratorima, kroz sprovođenje programa za razvoj ženskog preduzetništva, ali i kao predsjednica Odbora za žensko preduzetništvo Privredne Komore Crne Gore.

Jasna Pejović

 

Pejović kažeda da su joj WoB radionice donijele potvrdu i preispitivanja postojećih znanja, ali i nove uvide i saznanja. Program je osmišljen tako da prolazi kroz sve oblasti koje jedan član boarda treba da poznaje, ali osim toga pomaže i da prepoznate liderski stil koji vam najviše odgovara.

“Radionice su mi donijele i priliku da upoznam ostale polaznice i da se povežemo u divnu mrežu podrške. Osjećam se osnaženo i spremno da kao članica borda nekoj organizaciji pomognem da raste”, kazala je Pejović.

Radna biografija Tanje Kažanegre u najvećem dijelu vezana je zarad na rukovodećim radnim mjestima u javnom sektoru (Turistička organizacija Budve, Opština Budva i Opština Tivat), a zatim u turizmu (HG “Budvanska rivijera” a.d.) i bankarstvu (Prva banka Crne Gore - osnovana 1901.)

Njeno aktuelno radno angažovanje je vezano za poslove izvršioca u osiguranju imovine i lica i razne poslove asistencije u HG “Budvanska rivijera” a.d. Budva.

Uz brojne obuke i seminare koje je pohađala za nju, kako kaže, posebnu vrijednost predstavlja to što je kao polaznica prve generacije “Women on boards” programa, imala priliku da stekne nova i aktuelna znanja i vještine od renomiranih predavača, a koja će biti “must have” u budućem razvoju našeg društva. 

Tanja Kažanegra

 

“Značaj davanja doprinosa rastu i afirmacji ovog projekta razumijem, jer sam i sama bila, kao nadležna sekretarka Sekretarjata za lokalnu samupravu u Opštini Budva, sa svojim timom nosilac i realizator tri Lokalna akciona plana za postizanje rodne ravnopravnosti u Opštini Budva” u periodu 2011. – 2016. godine”, istakla je Kažanegra. 

“Evropska unija je uvela pravno obavezujuće kvote, kojima se velike kompanije u svim državama članicama obavezuju na najmanje 40% mjesta u odborima direktora za predstavnike manje zastupljenog pola, odnosno najmanje 33% svih izvršnih i neizvršnih direktora. Sada je taj prosjek iznad 30% na nivou EU, a u Francuskoj je npr. 45%. U Crnoj Gori je oko 15 %.U procesu harmonizacije crnogorskog zakonodavstva sa pravnom tekovinom EU, čiji je cilj da osigura primjenu načela jednakih mogućnosti za žene i muškarce, kao i rodno uravnoteženu zastupljenost na najvišim rukovodećim pozicijama u sferi ekonomije, WoB projekat je napravio značajan korak naprijed kako bi primjena imala suštinsku vrijednost, na osnovu znanja i iskustva, liderskih vještina i integriteta”, kazala je Kažanegra.

Ostaje, kako je dodala, da integritet pokažu institucije i organi upravljanja u javnom i privatnom sektoru, u svom i interesu razvoja Crne Gore.

“’Lideri ne stvaraju sledbenike, oni stvaraju još lidera’. Cilj je održivo društvo za buduće generacije”, zaključila je Kažanegra.

Program „Women on Boards“ po prvi put u Crnoj Gori okupio je žene, liderke koje su tokom šest modula od eminentnih stručnjaka imale priliku da uče o brendiranju, strateškom i finansijskom upravljanju, te liderstvu. Stečena znanja i vještine već sada su u prilici da koriste u svojim kompanijama, kao stručan i nepokolebljiv kadar. 

Portal Analitika