Abiznis

Predstavili komunikacionu strategiju u Podgorici

OEBS: Mijenjamo narativ o ženskom preduzetništvu u Crnoj Gori

Kancelarija koordinatora ekonomskih i ekoloških aktivnosti OEBS-a (OCEEA) predstavila je komunikacionu strategiju koju je izradila za Ministarstvo ekonomskog razvoja Crne Gore za podršku ženskom preduzetništvu u zemlji.

OEBS: Mijenjamo narativ o ženskom preduzetništvu u Crnoj Gori Foto: OSCE/Marina Živaljević
Portal AnalitikaIzvor

Strategija je, zajedno sa studijom, predstavljena na događaju u Podgorici na temu „Izazivanje stereotipa i promjena narativa ženskog preduzetništva u Crnoj Gori“.

Događaj je otvorila generalna direktorica Direktorata za unapređenje konkurentnosti u Ministarstvu za ekonomski razvoj Anđela Gajević, koja je zahvalila OEBS-u na komunikacionoj strategiji i istakla da će ona biti od ključnog značaja za unapređenje politika i razvoj inicijativa za promociju ženskog preduzetništva. Takođe će poslužiti kao osnova za novu strategiju.

Šefica Misije OEBS-a u Crnoj Gori, ambasadorka Dominika Vag, poželjela je dobrodošlicu učesnicima i istakla da „osnaživanje žena da postanu uspješne preduzetnice nije samo pitanje pravična primjena principa jednakosti – to je ulaganje u budućnost sa dalekosežnim ekonomskim, društvenim i kulturnim ishodima“.

Na događaju je predstavljena studija o stavovima prema ženskom preduzetništvu u Crnoj Gori i prikazana su četiri kratka filma u produkciji studenata Fakulteta dramskih umjetnosti – Cetinje Univerziteta Crne Gore, koji se bave nekim od ograničavajućih stavova koje žene imaju prema sebi, kao što je nedostatak povjerenja u sopstvene talente i sposobnosti. Uslijedila je panel diskusija među preduzetnicama koje su razgovarale o stereotipima i socio-kulturni normama koje sprečavaju žene da započnu sopstveni biznis, kao i šta se može učiniti da se oni prevaziđu, posebno razmatrajući motivacije i prepreke poput „imposter sindroma“.

„Promovisanje ženske preduzetničke kulture je sastavna komponenta eko-sistema koja može da podstakne žensko preduzetništvo, posebno u sve konkurentnijem i digitalizovanom poslovnom okruženju, kao i ključ za ekonomsko osnaživanje. To podrazumijeva i suočavanje sa rodnim stereotipima i rješavanje kulturnih normi koje mogu negativno uticati na izbore i mogućnosti žena u karijeri“, kazala je vršiteljka dužnosti više ekonomske savjetnice i šefica Jedinice za ekonomsko upravljanje u OEBS-u, Vera Strobačova Budvaj.

Događaj je dio OCEEA-ovog projekta „I WILL“, što je skraćenica za „Inspiring Women’s Initiative taking for Lasting Leadership“ (Inspirativne ženske inicijative za trajno liderstvo). Projekat je pokrenut 2021. godine sa ciljem podrške Ministarstvu ekonomskog razvoja Crne Gore u sprovođenju Nacionalne strategije za žensko preduzetništvo 2021-2024. Glavni cilj projekta je da se Ministarstvu obezbijedi strategija javne komunikacije zasnovana na dokazima koja dovodi u pitanje rodne stereotipe, društvene norme i posljedična ponašanja koja ograničavaju preuzimanje inicijativa i liderstvo žena u Crnoj Gori.

Portal Analitika