Baština

Biseri crnogorske kulturne baštine

Najljepša peraška fasada: Crkva Sv. Marka

Kako navode poznavaoci arhitekture, ovaj reprezent mletačkog baroka naših prostora mogao bi po ljepoti slobodno da stoji u Veneciji ili Beču

Najljepša peraška fasada: Crkva Sv. Marka Foto: PA
Ivan KERN
Ivan KERNAutor
Portal AnalitikaIzvor

Urbana cjelina Perasta predstavlja najcjelovitiji i stilski najčistiji kompleks baroknih građevina na istočnoj obali Jadrana što ga čini spomenikom kulture od izuzetnog značaja za crnogorsku kulturnu baštinu.

Kao takva urbana cjelina Perasta zakonom je zaštićena od 1962. godine.

smp2

Po mnogima pravi mali biser urbane cjeline Perasta je Crkva Sv. Marka koja nosi nezvaničnu titulu “najljepše peraške fasade”. I ona je kao i mnoga druga naša kulturna dobra imala burnu i neizvjesnu sudbinu.

Crkva Sv. Marka nalazi se pored palate Smekja u samom jezgru urbane cjeline Perasta. Sagrađena je 1760. godine. Graditelji su bili iz bratovštine sv. Ivana. Kako se može pročitati, malu crkvu – mauzolej u čast Bogorodice, sv. Ane, sv. Mateja i sv. Marka jevanđeliste, podigao je Matej Štukanović, pripadnik stare peraške familije. 

Ta stara kapela Štukanovića pripojena je novoj Crkvi Sv. Marka. Od nje je bila i sakristija, zvonik i unutrašnj grobovi koji su pridodati novoj crkvi.

smp3

Pročelje crkve je oivičeno sa dva visoka pilastra, koji se završavaju korintskim kapitelima. Fasada je izrađena od korčulanskog kamena. Na fasadi je vidljivo barokno prekidanje linija i antičko-renesansni trouglovi.

Iznad ulaznih vrata je mletački motiv: mletački lav s otvorenom knjigom. U sredini krovnog zabata smještena je malena rozeta, a na samom zabatu su skulpture: Uskrsnulog Krista, sv. Petra sa ključevima i sv. Marka sa Jevanđeljem u ruci.

Za ova tri kamena kipa na zabatu smatra se da su motiv bez premca na našem primorju pa čak i šire. Kako navode poznavaoci arhitekture, ovaj reprezent mletačkog baroka naših prostora mogao bi po ljepoti slobodno da stoji u Veneciji ili Beču.

Iza crkve na zadnjem zidu se nalazi zvonik na preslicu.

smp4

Nažalost, ovaj graditeljski i kulturni dragulj bio je pretvoren sredinom 20.vijeka u magacin konfekcije. Naime unutrašnjost crkve je 1959. bila potpuno adaptirana za skladište IMK Jadran. Zbog te adaptacije u unutrašnjosti crkve sačuvani su samo grobovi braće Štukanović sa oštećenim grbovima i zajednički grob Bratovštine.

U crkvi su, između ostalih, sahranjeni Matija Štukanović, barski nadbiskup i Anđa, žena admirala Matije Zmajevića. Danas je zgrada crkve vraćena prvobitnoj namjeni i služi u vjerske svrhe.

Zagledani u ljepotu sklada ovih građevina možemo reći da su Palata Smekija i Hram Sv. Marka posljednji visoki dometi umjetnosti i sjaja nekadašnjeg Perasta. Pravi reprezenti “zlatnog vijeka baroknog Perasta”.

Portal Analitika