Društvo
  • Portal Analitika/
  • Društvo /
  • Na UCG formiran samostalni studijski program Hemije: Prvi program u Crnoj Gori za obrazovanje hemičara

Na Prirodno-matematičkom fakultetu

Na UCG formiran samostalni studijski program Hemije: Prvi program u Crnoj Gori za obrazovanje hemičara

Odluka donijeta na današnjoj sjednici Senata Univerziteta Crne Gore.

Ilustracija Foto: Univerzitet Crne Gore
Ilustracija
Portal AnalitikaIzvor

Senat Univerziteta Crne Gore odobio je formiranje novog studijskog programa na Prirodno-matematičkom fakultetu.

"Senat je dao pozitivno mišljenje na Elaborat o opravdanosti osnivanja samostalnog osnovnog akademskog studijskog programa Hemija (obima 180 ECTS) na Univerzitetu Crne Gore. U elaboratu je istaknuto da će ovaj SP biti prvi program u Crnoj Gori za obrazovanje hemičara, a posebno nastavnika hemije", navodi se u saopštenju Univerziteta Crne Gore. 

Senat Univerziteta Crne Gore utvrdio je predlog o broju studenata za upis na prvu godinu osnovnih studija Univerziteta Crne Gore za studijsku 2024/25. koji predviđa ukupno 3.186 mjesta.

"Dodatno, utvrđeni su i predlozi o broju studenata na postdiplomske specijalističke studije gdje je predviđeno 1.205 mjesta i dvogodišnje master studije koji predviđa 1.740 mjesta", navode u saopštenju. 

Prilikom predlaganja broja studenata za upis na sva tri nivoa studija, Senat se, pojašnjavaju, rukovodio standardima kvaliteta nastave, broja nastavnog osoblja, materijalnom osnovom za realizacijom pojedinačnog studijskog programa, kao i advekatnim odnosom broja studenata i nastavnog osoblja.

"Predloženi broj studenata zasnovan je na predlozima vijeća univerzitetskih jedinica, dok sastavni dio ovih odluka čini i Mišljenje sa obrazloženjem Centra za unapređenje kvaliteta Univerziteta Crne Gore. Prijedlozi Senata Univerziteta Crne Gore biće dostavljeni na dalje razmatranje Upravnom odboru Univerziteta Crne Gore koji će donijeti odluku o broja studenata za upis na pomenuta tri nivoa studija, nakon čega će se raspisati konkursi za upis", navode u saopštenju. 
Portal Analitika