Društvo

Manifest o dostojanstvenom radu potpisalo 20 ogranizacija sa Zapadnog Balkana

Udruženje zaštite na radu Crne Gore, Centar za ženska prava i Savez za djecu i mlade-KUĆA bili su predstavnici iz Crne Gore na regionalnoj konferenciji o dostojanstvenom radu na Zapadnom Balkanu.


Manifest o dostojanstvenom radu potpisalo 20 ogranizacija sa Zapadnog Balkana Foto: CŽP
Portal AnalitikaIzvor

Okupivši preko 20 organizacija i stručnjaka iz cijelog regiona, konferencija je održana u Draču od 28. do 30. septembra, u organizaciji Instituta za socijalnu politiku Musine Kokalari iz Prištine, Centra za politike emancipacije iz Beograda i Centra za kritiku i društvenu emancipaciju iz Tirane.

Vrhunac konferencije, kako je navedeno, bilo je stvaranje zajedničkog „Manifesta o dostojanstvenom radu“. Ovaj manifest, kako su pojasnili, ocrtava ključne principe i ciljeve koje će novoformirana regionalna koalicija u sinergiji težiti da ostvari.

“Sve naše zemlje se suočavaju sa istim problemima: siromaštvom, niskim platama, nekvalitetnim poslovima, nesigurnim oblicima zaposlenja i zavisnošću od stranih direktnih investicija. U svijetlu ovih problema, ujedinjeni smo u našoj posvećenosti da osiguramo dostojanstvene uslove rada za sve ljude na Zapadnom Balkanu. Čvrsto vijerujemo da su regionalna saradnja i solidarnost od suštinskog značaja za efikasno riješavanje ovih pitanja. Pozivamo naše vlade, sindikate i kompanije koje posluju u našem regionu da nam se pridruže u borbi za platu za život, bolju socijalnu zaštitu, održivi razvoj i generalno poboljšanje radnih prava. Zemlje Zapadnog Balkana treba da unaprijede regionalnu saradnju, razmijenjujući najbolje prakse, znanja i resurse za rješavanje zajedničkih izazova sa kojima se svi suočavamo u sferi rada. Regionalna solidarnost među radnicima i radnicama, sindikatima i organizacijama civilnog društva ključna je za unaprijeđenje dostojanstvenog rada u svim našim društvima”, poručili su iz Centra.

Navodi se da na konferenciji su organizovane i panel diskusije na kojima se razgovaralo o socio-ekonomskim i promijenama u radnom zakonodavstvu koje su se odigrale u prethodnim decijama u regionu, kao i interaktivne radionice sa fokusom na platu za život, neplaćeni rad brige i njege, bezbjednost i zdravlje na radu, sindikalno organizovanje, platformski rad i nesigurne oblike zapošljavanja.

Konferencija je, kažu, poslužila kao prostor za razmenu ideja, strategija i najboljih praksi u promovisanju boljih uslova rada na Zapadnom Balkanu.

“Učesnici i učesnice iz svih zemalja Zapadnog Balkana podijelili su svoje uvide, iskustva i stručnost kako bi ojačali kolektivne napore usmijerene ka unaprijeđenju dostojanstvenog rada u regionu”, ukazuju iz Centra.

Ovaj projekat je dobitnik nagrade EDI Community Choices, koju su podržali Nemačko savezno ministarstvo spoljnih poslova i Evropski fond za Balkan, kao domaćin Mreže evropskih fondacija. Sadržaj svih dokumenata proizvedenih implementacijom ovog projekta pripada organizatorima i ne predstavlja nužno stavove Nemačkog saveznog ministarstva spoljnih poslova i Evropskog fonda za Balkan.

Na ovom linku moguće je pročitati tekst Manifesta.

Portal Analitika