Društvo

"Tužioci će svojim postupcima pokazivati i dokazivati da nijesu na strani ni ovih, ni onih”

Jovanović: Rješavanje v.d. stanja u Tužilaštvu da bude prioritet

V.d. stanje ne daje dobar oslonac za dalje snaženje Tužilaštva, ocijenila je vršiteljka dužnosti vrhovnog državnog tužioca Maja Jovanović i pozvala nadležne da im to pitanje bude prioritet.

Jovanović: Rješavanje v.d. stanja u Tužilaštvu da bude prioritet Foto: UGC
Mina Izvor

Jovanović je, na konferenciji Dani državnih tužilaca Crne Gore, kazala da su prethodni period obilježile brojne aktivnosti, ali i promjene na institucionalnom nivou.

“Percepcije o našem radu opravdano su različite, a okolnosti u kojima danas radi državno tužilaštvo zasigurno su složene i izazovne”, rekla je Jovanović.

Ona je dodala da ni u jednom slučaju one ne smiju negativno uticati na nepristrasno i objektivno postupanje državnih tužilaca, čiji rad počiva na principima zakonitosti i jednakosti pred zakonom.

Jovanović, koja je i predsjednica Tužilačkog savjeta (TS), navela je da je to tijelo donijelo brojne odluke kojima je unaprijeđen rad tužilačke organizacije.

“Istovremeno napominjem da se TS usljed objektivnih okolnosti sreo sa brojnim neriješenim pitanjima koji se kontinuirano rješavaju ali i otvorio mnoga pitanja čijim će rješavanjem zasigurno biti unaprijeđen rad državnotužilačke organizacije”, kazala je Jovanović.

Prema njenim riječima, da su na dobrom putu da taj cilj i ostvare, potvrđuje i istraživanje o percepciji državnog tužilaštva.

“Podaci govore da oko 45 odsto građana ima pozitivan opšti stav kada je riječ o Državnom tužilaštvu, a da je preko 40 odsto onih koji su u prethodnih 12 mjeseci primijetili promjene nabolje u radu državnog tužilaštva”, navela je Jovanović.

Ona je kazala da te podatke ne ističu samo zbog toga što su bolji u odnosu na ranije godine, već i zato što ih oni istovremeno i obavezuju, da svako u narednom periodu da svoj pun doprinos da oni budu još bolji.

“A da građani u što većem broju budu uvjereni da državno tužilaštvo radi u njihovom interesu i da postupa isključivo na osnovu ustava i zakonskih propisa”, dodala je Jovanović.

Ona je kazala i da ostvaruju intenzivnu saradnju sa brojnim međunarodnim partnerima i to kroz različite vidove saradnje, i podrške koju dobijaju sa relevantnih adresa.

Jovanović je tim povodom zahvalila Ambasadi Sjedinjenih Američkih Država u Crnoj Gori na kontinuiranoj i posvećenoj podršci koja traje već dugi niz godina.

Ona je zahvalila i Savjetu Evrope, Misiji Organizacije za bezbjednost i saradnju, delegaciji Evropske unije (EU) i drugim predstavnicima partnerskih država i organizacija sa kojima aktivno sarađuju.

Jovanović je podsjetila da je nedavno u ime VDT-a potpisala sporazum o saradnji sa evropskim javnim tužiocem, čime se uspostavlja međusobna saradnja i olakšava razmjena informacija kako bi se obezbijedila efikasna istraga i krivično gonjenje svih lica koja su osumnjičena ili okrivljena za krivična djela učinjena na štetu budžeta EU.

Prema riječima Jovanović, istovremeno su nastojali da unaprijede saradnju na svim nivoima, sa nevladinim organizacijama, medijima.

Ona je podsjetila da je u prvim danima njenog mandata, rukovodiocima nadležnih državnih tužilaštava naloženo da hitno intenziviraju rad u predmetima napada na novinare.

“Takođe je, svim osnovnim državnim tužilaštvima dato uputstvo opšteg karaktera za postupanje u predmetima za krivično djelo nasilje u porodici ili u porodičnoj zajednici”, dodala je Jovanović.

Ona je rekla da nastoje da ostvare konkretne rezultate u skladu sa međunarodnim standardima, u uslovima koji su daleko od međunarodnih, u šta se, kako je navela, može uvjeriti svako ko bar jednom uđe u prostorije državnih tužilaštava.

“Postoji potreba za adekvatnim rješavanjem prostornih kapaciteta za potrebe državnih tužilaštava”, kazala je Jovanović.

Ona je pozdravila aktivnosti Vlade i Ministarstva pravde koje preduzimaju u tom pravcu, i apelovala da to pitanje za vrhovno, specijalno i više državno tužilaštvo u Podgorici bude što prije riješeno.

Jovanović je kazala da se ne smije zaboraviti da osim ta tri, u Crnoj Gori postoji još 14 državnih tužilaštava.

“U kojima kolege takođe postupaju u neadekvatnim uslovima i zato se nadam da će problemi svih nas i u tom dijelu biti prevaziđeni na adekvatan način”, dodala je Jovanović.

Ona je navela da su, osim toga, u eri naprednih informaciono-komunikacionih tehnologija, sve više svjesni i sigurni da iz dana u dan imaju realne profesionalne izazove u borbi protiv sofisticiranih oblika kriminala.

“Ne smijemo zanemariti ni činjenicu da Skupština ne može postići konsenzus u vezi sa izborom vrhovnog državnog tužioca u punom mandatu i da takozvano v.d. stanje ne daje dobar oslonac za dalje snaženje državnog tužilaštva”, kazala je Jovanović.

Ona je pozvala nadležne da to važno pitanje uzmu u obzir kao jedan od prioriteta.

Jovanović je kazala i da će tužioci svojim postupcima pokazivati i dokazivati da nijesu na strani “ni ovih, ni onih”.

“Već isključivo na strani primjene zakona u odnosu na svakog pojedinca koji učini krivično djelo, bez obzira na to kako se zove, preziva i koju funkciju obavlja”, poručila je Jovanović.

Portal Analitika