Društvo

Javni poziv studentima romske i egipćanske zajednice za stažiranje u državnoj upravi

Vlada Crne Gore je objavila javni poziv studentima romske i egipatske populacije da stažiraju u državnoj upravi, a rok za prijavu je 26. februar, navedeno je na sajtu Vlade.

Javni poziv studentima romske i egipćanske zajednice za stažiranje u državnoj upravi Foto: Portal Analitika
Portal AnalitikaIzvor

"Pravo na prijavu za stažiranje mogu ostvariti samo studenti i studentkinje pripadnici romske i egipćanske nacionalnosti koji pohađaju treću ili četvrtu godinu studija na fakultetima Univerziteta Crne Gore, odnosno akreditovanom univerzitetu u Crnoj Gori", navodi se u javnom pozivu.

Stažiranje počinje 8. marta i traje tri mjeseca.

Potrebna dokumentacija za rijavu obuhvata adekvatno popunjen prijavni formular, potvrdu o studiranju (sa treće ili četvrte godina studija) i uvjerenje o državljanstvu ili fotokopija biometrijske lične karte.

- Navedenu dokumentaciju potrebno je dostaviti do 26. februara 2021. godine u zatvorenoj koverti na adresu: Vlada Crne Gore, Kabinet predsjednika Vlade, Savjetnici Maidi Gorčevič, Ul. Karađorđeva b. b. 81000 Podgorica, sa naznakom: prijava na javni poziv - precizirano je u javnom pozivu.

Portal Analitika