Literatura

Autor djela je ambasador Sjeverne Makedonije u Crnoj Gori, prof. dr Zećir Ramčilović

Istorijske istine: Knjiga "Bošnjaci u Makedoniji u XX vijeku" predstavljena u Rožajama

Knjiga Ramčilovića omogućava da odbacimo raširene zablude o istoriji, jeziku i kulturi Bošnjaka koje su nastajale neutemeljenim i neargumentovanim tekstovima o ovim temama, poručio prof. dr Draško Došljak

Istorijske istine: Knjiga "Bošnjaci u Makedoniji u XX vijeku" predstavljena u Rožajama Foto: PA
Portal AnalitikaIzvor

U sali Narodne biblioteke u Rožajama predstavljena je knjiga “Bošnjaci u Makedoniji u XX vijeku” sa posebnim akcentom na kulturu i prosvjetu (drugo, dopunjeno izdanje), autora prof. dr Zećira Ramčilovića.

Djelo je štampano uz podršku i sufinansiranje Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava u Crnoj Gori, a u realizaciji projekta NVO “Zelena gora”.

Na promociji su govorili prof. dr Draško Došljak, mr Sait Šabotić koji je i recenzent knjige i mr Sead Šahman

Šahman je naveo da je knjiga rezultat obimnog naučno-istraživačkog rada prof. Ramčilovića, tačnije višegodišnje autorove posvećenosti u okviru teme za doktorsku disertaciju pod istim naslovom koja je odbranjena na Institutu za nacionalnu istoriju pri Univerzitetu „Sv. Kiril i Metodije“ u Skoplju 2013. godine. 

On je podsjetio da je već naredne, 2014. godine u glavnom gradu Makedonije iz štampe izašlo i prvo izdanje knjige na makedonskom jeziku.

“Prof. Ramčilović u knjizi se fokusira na sudbinu bošnjačkog naroda, autohtono evropskog koji između ostalog nalazi svoje mjesto i u Makedoniji, zemlji Makedonaca, slavnog i prijateljskog naroda čiji identitet je takođe vrlo često predmet osporavanja i negiranja”, kazao je Šahman.

Pred brojnom rožajskom javnošću prof. dr Draško Došljak istakao je da knjiga Ramčilovića omogućava da odbacimo raširene zablude o istoriji, jeziku i kulturi Bošnjaka koje su nastajale neutemeljenim i neargumentovanim tekstovima o ovim temama.

“Ovo je knjiga kulture sjećanja koja je nastala na osnovu prvorazrednih istorijskih izvora, s namjerom da istina bude na prvom mjestu”, kazao je Došljak.

On navodi da knjiga prof. dr Ramčilovića o Bošnjacima u Makedoniji potvrđuje autora kome je nauka na prvom mjestu, a istorijska istina vertikala ove monografije.

“Istorijske falsifikate o bosanskom jeziku, dr Ramčilović eliminiše arhivskom dokumentacijom koja istinito govori o trajanju Gramatike bosanskog jezika F. Vuletića iz 1890. godine, kao i Tursko-bošnjačkog jezika, iz 1912. godine i potvrde jezika kao važnog identitetskog segmenta Bošnjaka”, istakao je Došljak.

Recenzent djela mr Sait Šabotić osvrnuo se na doprinos knjige regionalnoj istoriografiji uz kazivanje o istorijskom hodu Bošnjaka u Makedoniji od osmanskog perioda do početka XXI stoljeća.

"Poglavlje pod nazivom 'Bošnjaci u Makedoniji od 1941. do 1991. godine', obuhvata pedesetogodišnji period koji je obilovao raznovrsnim istorijskim događajima i procesima kojima je neminovno bilo obuhvaćeno i bošnjačko stanovništvo. Autor je nastojao da u ovom dijelu stvori globalnu sliku doprinosa Bošnjaka borbi protiv okupatora zemlje, posebno onih koji svojim rođenjem nijesu bili vezani za Makedoniju, ali koje je životna sudbina spojila sa njom i odredila pravac njihovog djelovanja”, kazao je Šabotić.

Istakao je da je u tom duhu u knjizi sadržana je čitava plejada istaknutih revolucionara poput Rifata Burdžovića Trša, Alije Avdovića, Džemaila Mehmedovića, Halima Halimića, Beća Bašića, Isa Omeragića, Ahmeda Redžepagića, Hivzije Ćatovića i mnogih drugih, čije je djelovanje uveliko doprinijelo buđenju najširih slojeva stanovništva u pogledu revolucionarne borbe.

Autor knjige, prof. dr Zećir Ramčilović naveo je da se XX vijek može okarakterisati kao jedan od najtežih za Bošnjake, vijek kad je bio ugrožen i njihov goli opstanak.

“Ova knjiga je rezultat istraživanja početkom XXI vijeka i predstavlja dobru najavu da će upravo ovaj vijek donijeti napredak, potpunu emancipaciju i afirmaciju bošnjačkog identiteta”, naveo je Ramčilović.

Napomenuo je da je položaj bošnjačke zajednice u Sjevernoj Makedoniji značajno unaprijeđen u posljednje vrijeme.

“U prilog navedenom ide i moj profesionalni angažman u Crnoj Gori, kao i činjenica da su Bošnjaci u Sjevernoj Makedoniji, u Crnoj Gori, ali i u svim državama gdje žive postali društveno-politički factor, nalaze se na pozicijama donosioca odluka i dio su svih važnih procesa”, zaključio je Ramčilović.

Promociji su prisustvovali, između ostalih i predsjednici opština i SO Rožaje i Petnjica, predstavnici akademske zajednice, predstavnici diplomatskog kora, direktor Državnog arhiva sa Cetinja, kao i predstavnici privredne i kulturne zajednice.

Portal Analitika