Kultura

Grad teatar: Veče Lene Ruth - Stefanović i repriza "Ribarskih svađa"

Izvor

Sa autorkom će o njenom dosadašnjem radu i novoj zbirci poezije „Đavo, jedna neautorizovana biografija“ voditi kritičar i publicista Vlatko Simunović.

- Zbirka pjesama „Ðavo, jedna neautorizovana biografija“ Lene Ruth - Stefanović ima dva temeljna prosedea. Prvi je vezan uz židovsku kulturu i tarot, dok drugi, pak, uz urbanu stvarnost koju ne odreduje gotovo pa nikakva kultura. U toj dihotomiji i jasno povučenoj razlici visoko – nisko, sveto – profano moguće je otčitavati i sam naslov zbirke. No, vrag nije u imenu bez vraga!... U svakom slučaju, knjiga je to vrlo šarolika izvedbeno, no tematski vrlo koherentna. Već i sama tematizacija židovstva, u konačnici spominje se i holokaost u literanoj, Kertesovoj varijanti, odreduje je kao mjesto gdje se pitanje egzistencije drugoga čini etički važnim. Zapravo, kroz isprepletanje pojedinačnog glasa subjekta pjesama i opštega (naroda, prije svega sa svim svojim vrijednostima) Lena Ruth - Stefanović ispisuje zanimljivu, višedimenzionalnu zbirku pjesama – zapisao je Sanjin Sorel o ovoj zbirci.

Sat kasnije, na sceni između crkava, biće izvedena prva repriza Goldonijevih „Ribarskih svađa“, u režiji Ane Vukotić.

- Bez obzira na činjenicu da se upravo on zalagao za prevazilaženje površnosti komedije del arte, Goldoniju je zamjerana u prvom redu brojnost likova, prvenstveno zbog izostanka glavnog lika (barem u onom klasičnom, tradicionalnom smislu). Takođe način na koji su njegovi likovi predstavljeni, tj. njegov odnos prema njima, pun razumijevanja za njihove slabosti, mane, patnje, greške - tumačio se kao Goldonijeva lična slabost i njegov nedostatak dramske kritičnosti. Tek mnogo kasnije, počelo je prepoznavanje onoga što Goldonijeva djela čini značajnim i u svoje vrijeme, ali i danas i ovdje. Vješto slikanje likova, koji su poput nas „živi“, nizanje dramskih i komičnih situacija naizmjenično i na kraju sam jezik, odnosno dijalekat Venecije, koji je jednako šaren, vrcav, zanimljiv i živopisan kao i njegovi karakteri, su ono što daje Goldoniju posebnost i što ga razlikuje od svih ostalih komediografa tog vremena – zapisala je asistentkinja dramaturgije, Stela Mišković.

Dramaturg prvog crnogorskog prevoda „Ribarskih svađa“ je Ljubomir Đurković, scenograf Aleksandar Vukotić, kostim potpisuje Leo Kulaš, muziku Ljupče Konstantinov, a koreografiju Sonja Vukićević.

U predstavi igraju: Momčilo Pićurić, Ratka Mugoša, Ana Vučković, Momčilo Otašević, Simo Trebješanin, Dragan Mićanović, Varja Đukić, Nada Vukčević, Bojana Malinovska, Zoran Vujović, Mišo Obradović, Dragan Jovanović, Stevan Radusinović i Miloš Pejović.

Ova koprodukcija Grada teatra sa Crnogorskim narodnim pozorištem na repertoaru je 26. festivala još 28. i 29. juna.

Portal Analitika