Društvo

Godišnja nagrada časopisa Komun@ Radovanu Radonjiću

Žiri u sastavu: Zuvdija Hodžić i članovi Nela Savković Vukčević i Velibor Čović, donio je odluku da Godišnja nagrada „KOMUN@“ koja se dodjeljuje za dugogodišnji doprinos očuvanju identiteta i afirmacije kulturno-istorijske baštine Crne Gore pripadne prof.dr Radovanu Radonjiću, redovnom profesoru univerziteta i redovnom članu Dukljanske akademije nauka i umjetnosti, dobitniku Trinaestojulske nagrade Crne Gore, Nagrade oslobođenja Titograda i Nagrade oslobođenja Cetinja koji je svojevremeno odlikovan Ordenom rada sa zlatnim i Ordenom Republike sa srebrnim vijencem,

Godišnja nagrada časopisa Komun@ Radovanu Radonjiću Foto: PA
Portal AnalitikaIzvor

U obrazloženju žirija koji se opredijelio da nagrada pripadne profesoru Radonjiću u veoma jakoj konkurenciji prijedloga koji su dostavljeni Programskom odboru časopisa KOMUN@ od strane akademsko-naučnih institucija Crne Gore, NVO i grupe građana, stoji da je profesor Radonjić zavrijedio godišnju nagradu jer je „jedinstvena intelektualna figura u novijoj povijesti države Crne Gore koja je dosljedno njegujući kritički odnos dala nemjerljiv doprinos ukupnoj njenoj emancipaciji, snaženju državotvorne svijesti i crnogorske nacionalne samobitnosti, njenog jezika, kulture i duha.

Profesor Radonjić je napisao preko 50 knjiga iz različitih oblasti, a tokom svih prethodnih godina između ostalog, postojano je insistirao na činjenici da je Crna Gora, kao društvo i država, stoljećima funkcionisala kao jasan primjer države i društva koje je dokaz da “sve veliko u istoriji nije stvorio ni etnik, ni vjernik, nego čovjek”.

Žiri je takođe jednoglasno odlučio da ova prestižna nagrada pripadne profesoru Radonjiću i zbog toga što su se saglasili sa mišljenjem predlagača da je njegovo životno, intelektualno i naučno djelo primjer i paradigma civilizacijske odbrane crnogorskog kulturnog, nacionalnog i državnog identiteta.

Isto tako Žiri je donio odluku da dodijeli i četiri ravnopravne specijalne plakete i to:

-Borislavu Cimeši, piscu i publicisti i jednom od osnivača Crnogorskog društva nezavisnih književnika, crnogorskog i hrvatskog PEN centra, članu Matice crnogorske, Fondacije Sveti Petar Cetinjski, književne opštine Cetinje, plodnom enciklopedisti i članu mnogih književnih i drugih udruženja, kao i dobitniku nekoliko književnih nagrada u Crnoj Gori i regionu, Autor je brojnih knjiga među kojima:“Crnogorske slave, svečevi i običaji“ “Rovačka Republika“ i najnovije “Zavjere i atentati na Kralja Nikolu”.

-Draganu B.Peroviću, publicisti, autoru i uredniku velikog broja stručnih, naučnih i publicističkih radova i knjiga iz nauke o književnosti, kulture i enciklopedistike na crnogorskom i bugarskom jeziku, autoru televizijskih serijala “ Istjerivač mitova “ i “Crnogorci sentom po svijetu” i velikog broja tekstova vezanih za identiteska pitanja i kulturno nasljeđe Crne Gore. Dobitnik je više nagrada među kojima Trinaestojulske nagrade ,Godišnje nagrade za reportažu Društva crnogorskih novinara i “Gramate”-nagrade Ministarstva kulture Bugarske.

- Prof.dr Sofiji Kalezić, redovnoj profesorici na Fakultetu za crnogorski jezik i književnost na Cetinju, autorki nekoliko značajnih knjiga i separata, među kojima knjige literarnih ogleda o savremenim domaćim piscima – Poetika otuđenosti, za koju je dobila nagradu “Dušan Kostić” kao najbolje književno kritičko djelo posljednje tri godine u Crnoj Gori, Za štampu je priredila roman prvoborca i nosioca Spomenice 1941. godine, Radovana Stevovića – Biografija jedne žene , a koautorka je djela Književnost Crne Gore u izdanju CANU i članica Društva mladih naučnika.

-Šukriji Žutom Serhatliću, poznatom interpretatoru izvorne crnogorske i starogradske muzike i kompozitoru koji je sav svoj rad i čitav svoj život posvetio očuvanju muzičke baštine, rodnoj Podgorici i Crnoj Gori. Dobitnik je "Decembarske nagrade"grada Podgorice, kao i jubilarne nagrade KIC-a " Budo Tomovic ",gdje je i sada šef orchestra. Stalni je saradnik RTV CG, pozorišta Dodest, a radio je i muziku za mnoge predstave. Nastupao je širom Evrope , Amerike, Afrike, Dalekog Istoka…Učesnik je mnogih festivala kako sa orkestrom tako i sa folklornim ansamblom. Na međunarodnim festivalima folklora osvajao je najveća priznanja. U romanu " Otkup sirove kože ", autora Abdulaha Sidrana, Šukrija Žuti Serhatlić je naznačen kao najbolji živi pjevač sevdalinki, a uvršten je i u antologiju plejade umjetnika “Sevdalinke”.

Planirano je da nagrade časopisa Komun@ budu dodijeljene početkom novembra 2020. godine na prigodnoj svečanosti koja će biti organizovan tim povodom u skladu sa mjerama NKT.


Portal Analitika