Abiznis

Sporazum sa Evropskom komisijom o Godišnjem akcionom programu

Generalni sekretarijat Vlade da formira Komisiju za strateško planiranje politika

Usvojena je Informacija o Dopuni drugog finansijskog sporazuma između Vlade i Evropske komisije o Godišnjem akcionom programu za Crnu Goru za 2018. godinu.

Generalni sekretarijat Vlade da formira Komisiju za strateško planiranje politika Foto: Vlada Crne Gore
Portal AnalitikaIzvor

“U Informaciji je istaknuto da je potpisivanje dokumenta preduslov za objavljivanje tendera za nabavku aparata za analizu većeg broja respiratornih uzoraka, testova i potrošnog materijala koji nisu predviđeni prvobitnim ni dopunjenim akcionim dokumentom IPA 2018, a neophodni su u kontekstu trenutne epidemiološke situacije u Crnoj Gori”, saopšteno je iz Vlade.

Vlada je zadužila i Generalni sekretarijat Vlade da, u saradnji s resornim ministarstvima, formira Komisiju za strateško planiranje politika.

“Izvještaj Evropske komisije iz 2020. godine afirmiše ostvareni progres u sistemu strateškog planiranja, konstatujući da je okvir za srednjoročno planiranje javnih politika i izvještavanje o njima dodatno osnažen sprovođenjem Uredbe o načinu i postupku izrade, usklađivanja i praćenja sprovođenja strateških dokumenata i prateće Metodologije razvijanja politika, izrade i praćenja sprovođenja strateških dokumenata, da Metodologija nastoji da racionalizuje broj strateških dokumenata i da se novi pravni i metodološki okvir promovišu i kroz aktivnosti Mreže strateških planera u javnoj administraciji”, piše u saopštenju Vlade. 

Utvrđena je i Informacija o obavezi uspostavljanja Centralnog registra odobrenih kontribucija sa fiskalnim pokazateljima, koja je sačinjena kako bi se Vlada upoznala sa presjekom stanja po pitanju obaveze plaćanja finansijskih obaveza.

“Tim povodom, zadužena su ministarstva da Ministarstvu vanjskih poslova dostave podatke o odobrenim kontribucijama sa fiskalnim pokazateljima, u skladu sa smjernicama/procedurama koje će Ministarsvo vanjskih poslova utvrditi u saradnji sa Ministarstvom finansija i socijalnog staranja. Ministarstvo vanjskih poslova je zaduženo da, do 20. aprila 2021. godine, uspostavi Centralni registar odobrenih kontribucija sa fiskalnim pokazateljima”, rekli su u Vladi.

U skladu sa novom Uredbom o organizaciji i načinu rada državne uprave, Vlada je utvrdila i Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Sekretarijata za zakonodavstvo, kojim je sistematizovan isti broj radnih mjesta kao i do sada, ukupno 27.

“Vlada je dala saglasnost na Predlog godišnjeg plana rada i finansijskog plana Investiciono – razvojnog fonda za ovu godinu. Usvojena je i Informacija o izmjeni Ugovora o finansiranju između Investiciono-razvojnog fonda i Evropske Investicione Banke, IRF COVID-19 odgovor za MSP i srednje kapitalizovana preduzeća i data saglasnost na Aneks ugovora o finansiranju. Vlada je dala saglasnost na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Opšteg zakona o obrazovanju i vaspitanju”, zaključuje se u saopštenju.

Portal Analitika