Abiznis

EU uvodi digitalni euro, objavljeni novi detalji

Eurosistem razvija offline funkcionalnost koja bi omogućila korisnicima digitalnog eura plaćanje bez internetske veze nakon što unaprijed finansiraju svoj digitalni euroračun putem interneta ili bankomata

EU uvodi digitalni euro, objavljeni novi detalji Foto: Pixabay
Portal AnalitikaIzvor

Evropska centralna banka (ECB) objavila je prvi izvještaj o napretku pripremne faze digitalnog eura, koja je počela 1. novembra 2023. godine s ciljem postavljanja temelja za potencijalno izdavanje digitalnog eura.

Dizajn digitalnog eura uključuje offline funkcionalnost koja bi korisnicima nudila nivo privatnosti sličnu gotovini, za plaćanja u fizičkim trgovinama i između pojedinaca. Kada plaćaju offline, detalji ličnih transakcija bili bi poznati samo platiocima i primaocima te ne bi bili dijeljeni s pružaocima platnih usluga, Eurosistemom ili bilo kojim pružaocima podržavajućih usluga, piše Forbes.

Tokom posljednjih mjeseci ECB je dogovorio tehničke opcije potrebne za garancije da će online transakcije digitalnim eurom pružiti još viši nivo privatnosti od trenutnih rješenja digitalnog plaćanja, uz istovremeno osiguravanje snažne zaštite krajnjih korisnika od prevara.

Eurosistem bi koristio najsavremenije mjere, uključujući pseudonimizaciju, hashing i enkripciju podataka, kako bi osigurao da ne može direktno povezati transakcije digitalnim eurom s određenim korisnicima.

U skladu s trenutnom praksom, pružaoci platnih usluga imali bi pristup samo ličnim podacima koji su potrebni za osiguranje usklađenosti sa zakonima EU, poput propisa o suzbijanju pranja novca. Za korišćenje podataka u komercijalne svrhe, pružaoci platnih usluga trebalo bi da imaju izričitu saglasnost korisnika. Kao izdavalac i pružalac platne infrastrukture za digitalni euro, ECB će biti pod nadzorom nezavisnih tijela za zaštitu podataka koja će pratiti njenu usklađenost s Evropskom uredbom o zaštiti podataka (EUDPR) i Opštom uredbom o zaštiti podataka (GDPR).

Eurosistem razvija offline funkcionalnost koja bi omogućila korisnicima digitalnog eura plaćanje bez internetske veze nakon što unaprijed finansiraju svoj digitalni euroračun putem interneta ili bankomata. Plaćanja bi se odvijala izravno između offline uređaja – npr. mobilnih telefona ili platnih kartica – koji pripadaju korisnicima uključenima u transakciju, bez potrebe za oslanjanjem na treće strane.

ECB istražuje tehničke alate već dostupne na tržištu koji bi omogućili podmirenje offline transakcija digitalnim eurom direktno na uređajima krajnjih korisnika. Takođe je procijenila druge bitne aspekte offline plaćanja digitalnim eurom, s ciljem da budu besprijekorna, sigurna i ugodna za korišćenje.

Portal Analitika