Abiznis

Traje 15 dana

EPCG raspisala konkurs za direktora

Elektroprivreda Crne Gore (EPCG) raspisala je javni konkurs za izvršnog direktora/direktoricu te kompanije.

EPCG raspisala konkurs za direktora Foto: EPCG
Portal AnalitikaIzvor

Konkurs je objavljen danas na sajtu Zavoda za zapošljavanje Crne Gore (ZZCG), a trajaće narednih 15 dana.

Na sajtu ZZCG se navodi da kandidat mora da ima njmanje VII-1 stepen stručne spreme, 240 ECTS kredita, društveni, tehnički ili fakultet prirodnih nauka, te radno iskustvo od najmanje pet godina na poslovima u nivou tražene kvalifikacije obrazovanja.

„Kandidat mora da ispunjava uslove iz člana 172 stav 2 , a u vezi sa članom 157 Zakona o privrednim društvima (Za Izvršnog direktora ne može biti izabrano lice koje je osuđeno za krivična djela: protiv prava iz rada, protiv intelektualne svojine, protiv platnog prometa i privrednog poslovanja, protiv imovine i službene dužnosti, u roku od tri godine od dana pravosnažnosti presude s tim da se u taj period ne uračunava vrijeme provedeno na izdržavanju kazne zatvora (Dokaz o ispunjenosti uslova pribavlja poslodavac u skladu sa zakonom); revizor društva ili lice koje je bilo angažovano u vršenju revizije finansijskih izvještaja društva; lice kojem je izrečena mjera zabrane obavljanja djelatnosti koja čini pretežnu djelatnost društva za vrijeme dok traje ta zabrana) Uz prijavu na konkurs kandidat je potrebno da dostavi sledeće dokaze“, stoji na sajtu Zavoda.

Mjesto izvršnog direktora upraženjeno je nakon što je 13. novembra, zbog preuzimanja poslaničke funkcije, sa te pozicije otišao Nikola Rovčanin (Demokratska Crna Gora).

Za vršioca dužnosti Odbor direktora EPCG je imenovao Zorana Šljukić. 

Šljukić iz Ure „preletio“ na čelno mjesto EPCG
7
Šljukić iz Ure „preletio“ na čelno mjesto EPCG
07.12.2023 06:45

 

Portal Analitika