Abiznis

Dug lokalnih samouprava preko 115 miliona eura

Izvor

Ukupne neizmirene obaveze lokalne samouprave u tom periodu iznosile su 98,51 milion eura ili 2,89 odsto procijenjenog BDP-a.

»U strukturi neizmirenih obaveza, najveći dio se odnosi na neizmirene obaveze za tekuće rashode, 43,36 miliona eura. Obaveze za kapitalne izdatke iznosile su 33,57 miliona eura, a po pozajmicama i kreditima 14,25 miliona«, navodi se u novom Biltenu Ministarstva finansija, prenosi Mina biznis.

Ukupno ostvareni prihodi budžeta opština u prvom kvartalu iznose 44,59 miliona eura ili prosječno mjesečno 14,86 miliona, što čini 66,59 odsto planiranih za taj period.

U strukturi prihoda, tekući učestvuju sa 59,81 odsto, a ostali primici 40,19 odsto.

Na tekuće prihode, odnosno poreze, takse, naknade, ostale prihode – prihode od kapitala, novčane kazne i one koje lokalni organi ostvaruju obavljanjem svoje djelatnosti odnosi se 26,67 miliona eura, a na ostale primitke, odnosno primitke od prodaje imovine, otplate kredita i sredstva prenesena iz prethodne godine, donacije i transfere i na pozajmice i kredite, odnosi se 17,92 miliona eura.

Ostvareni tekući prihodi budžeta opština za prvi kvartal iznose 26,67 miliona eura ili prosječno mjesečno 8,89 miliona, što čini 60,7 odsto planiranih.

U strukturi ovih prihoda, porezi učestvuju sa 42,26 odsto, takse, 4,13 odsto, naknade 44,13 odsto i ostali prihodi 9,48 odsto.

Ukupni izdaci lokalne samouprave u prva tri ovogodišnja mjeseca planirani su u iznosu od 61,48 miliona eura, dok je ukupno izvršenje opštinskih budžeta za navedeni period 34,98 miliona eura ili 56,9 odsto u odnosu na plan.

Konsolidovani izdaci opština u navedenom periodu iznosili su 22,47 miliona eura.

Portal Analitika