Potrebno ulaganje u kapacitete zaposlenih, kao i edukacija donosilaca odluka

DRI: Još nijesu u dovoljnoj mjeri ostvareni preduslovi za uspješno sprovođenje rodno odgovornog budžetiranja u Crnoj Gori

DRI je dala subjektima revizije devet preporuka, koji su dužni da do 29. januara dostave Akcioni plan za realizaciju preporuka i do 29. juna Izvještaj o preduzetim radnjama po izrađenim i dostavljenim preporukama

DRI: Još nijesu u dovoljnoj mjeri ostvareni preduslovi za uspješno sprovođenje rodno odgovornog budžetiranja u Crnoj Gori Foto: Economicdiplomacy
Portal AnalitikaIzvor

“Preduzeti su početni koraci na uvođenju rodno odgovornog budžetiranja (ROB) u Crnoj Gori, ali još uvijek nijesu u dovoljnoj mjeri ostvareni preduslovi za uspješno sprovođenje u praksi”, ocijenila je Državna revizorska institucija (DRI).

Oni su to saopštili nakon sprovedene revizije uspjeha „Uspješnost sprovođenja rodno odgovornog budžetiranja u Crnoj Gori”, kojom je rukovodio kolegijum u sastavu dr Branislav Radulović (rukovodilac Kologijuma) i Nikola N. Kovačević (član Kolegijuma).

Kako navode iz DRI, revizija je obuhvatila aktivnosti subjekata revizije - Ministarstvo finansija, Ministarstvo odbrane, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Ministarstvo javne uprave, Ministarstvo prosvjete i Uprava za željeznice vezane za planiranje, realizaciju i izvještavanje o rodno odgovornom budžetu za 2022. i 2023. godinu.

“Uvođenje ROB-a u budžetski proces u Crnoj Gori počelo je 2022. godine. Napredak je postignut u uspostavljanju normativnog okvira rodno odgovornog budžetiranja i alata za pripremu budžeta”, napominju iz DRI.

Kako dodaju, Ministarstvo finansija je preduzimalo aktivnosti na jačanju kapaciteta potrošačkih jedinica kroz organizovanje obuka za rodno odgovorno budžetiranje.

“Međutim, ključni preduslovi za uspješno sprovođenje rodno odgovornog budžetiranja još uvijek nijesu ispunjeni, jer uglavnom, nije obezbijeđeno da u potrošačkim jedinicama na sprovođenju programskog (rodnog) budžetiranja rade dovoljno edukovani i motivisani zaposleni koji raspolažu sa potrebnim podacima razvrstanim po polu, starosti i sl, koji su neophodni za identifikovanje postojećih rodnih nejednakosti”, ističu iz DRI.

Takođe, naglašavaju da u potrošačkim jedinicama uglavnom nije uspostavljena jasna organizaciona struktura za izradu i upravljanje budžetskim (rodnim) programima, sa precizno definisanim načinom rada, ulogama i odgovornostima.

“U izvještajima o izvršenju rodno odgovornog budžeta prikazani su iznosi sredstava kojima su finansirani budžetski programi koji su označeni kao rodno osjetljivi, iako se samo dio sredstava odnosi na finansiranje aktivnosti za koje se može potvrditi da utiču na rodnu nejednakost”, ukazuju iz DRI.

Stoga je, napominju, potrebno kontinuirano ulaganje u kapacitete zaposlenih zaduženih za implementaciju rodno odgovornog budžetiranja, kao i edukacija donosilaca odluka o važnosti ovog procesa za održivi razvoj zajednice. 

“Značajnu pažnju treba posvetiti razvoju prikupljanja i upravljanja podacima razvrstanim po polu i drugim kategorijama. U cilju uspješnog sprovođenja rodno odgovornog budžetiranja potrebno je obezbijediti da se proces praćenja i evaluacije sprovodi na redovnoj osnovi sa povratnim informacijama”, ističu iz DRI.

U cilju unapređenja sprovođenja rodno odgovornog budžetiranja, DRI je dala subjektima revizije devet preporuka, koji su dužni da do 29. januara 2024. godine dostave Akcioni plan za realizaciju preporuka i do 29. juna 2024. godine Izvještaj o preduzetim radnjama po izrađenim i dostavljenim preporukama.

Podsjećaju da je u skladu sa Protokolom o saradnji Skupštine Crne Gore i DRI, Konačan izvještaj DRI dostavljen je Odboru za rodnu ravnopravnost Skupštine Crne Gore.

“Revizija je realizovana kroz Sporazum za sprovođenje paralelne revizije uspjeha u oblasti Cilja održivog razvoja broj 5 UN Agende 2030 – „Postići rodnu ravnopravnost i osnaživati sve žene i devojčice“, u kojom su učestvovale, pored DRI Crne Gore i Državna revizorska institucija Republike Srbije, Ured za reviziju institucija Bosne i Hercegovine, Ured za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine i Glavna služba za reviziju javnog sektora Republike Srpske. Podršku u realizaciji sporazuma pružila je Agencija UN za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena (UN Women)”, saopštili sui z DRI.

Konačan izvještaj o reviziji uspjeha „Uspješnost sprovođenja rodno odgovornog budžetiranja u Crnoj Gori“ je dostupan na zvaničnoj internet stranici Državne revizorske institucije.

Portal Analitika