Sci/Tech

Do 80.000 eur za SMART4ALL projekte

SMART4ALL je projekat finansiran od H2020 u cilju izgradnje kapaciteta među evropskim zainteresovanim stranama putem razvijanja samoodrživih, prekograničnih eksperimenata kojima se prenose znanja i tehnologije između akademske zajednice i privrede. Projekat, usmjeren ka prilagođenom niskomenergetskom računarstvu (CLEC) za Cyber-Physical Sisteme (CPS) i Internet stvari (IoT), kombinuje niz jedinstvenih karakteristika koje povezuje zajednička vizija različitih kultura, različitih politika, različitih geografskih područja i različitih primjena domeni.

Do 80.000 eur za SMART4ALL projekte Foto: Ministarstvo nauke
Izvor

Konzorcijum SMART4ALL vodi Univerzitet Peloponez (Grčka) i čine ga 25 partnera iz centralne, južne i istočne Evrope.

SMART4ALL donosi novu paradigmu za otkrivanje „skrivenog inovacionog blaga“ - uglavnom iz geografskih područja koja su nedovoljno zastupljena u evropskom finansiranju - i pomaže im da pronađu put ka tržištu kroz nove, inovativne komercijalne proizvode. Kao dio svoje strategije, projekat će razviti i održati aktivnu mrežu učesnika širom centralne, južne i istočne Evrope za podršku akademskim zajednicama, malim i srednjim preduzećima i većim kompanijama koje ulaze u eru digitalizacije.

Kako bi to postigao, SMART4ALL će osmisliti i implementirati 3 vrste prekograničnih eksperimenata i to:

1) Eksperimenti za prenos znanja (KTE), koji sadrže novi tip eksperimentalnih praksi koji omogućuju manjim projektima ili manje zrelim idejama da budu predstavljeni, testirani i na taj način potencijalno spremni za rast i otkrivanje potencijala svojih proizvoda;

2) Fokusirani eksperimenti za transfer tehnologije (FTTE), usredsređeni na jednu od četiri definisane oblasti koje su slabo zastupljene, pružiće priliku za formiranje sinergije, unapređenje projekata orijentisanih na proizvode i pružanje smjernica za uspješnu komercijalizaciju;

3) Eksperimenti sa transferom tehnologije za više domena (CTTE), usmjereni na složenije multidisciplinarne transfere i proizvodnju novih CLEC CPS i IoT tehnologija za šire tržište.

Za učešće na projektu mogu se prijaviti:

1. univeziteti ili akademske institucije,

2. mala, srednja i veća preduzeća,

3. industrijski sistemski integratori i pružaoci tehnologija.

U konzoricijumu je neophodno učešće makar jednog malog srednjeg ili većeg preduzeća, a uslov je da projektne prijave budu prekograničnog karaktera, odnosno da uključuju makar dva nezavisna entiteta iz dvije raličite zemlje članice ili H2020 pridružene zemlje.

Biće otvoreno 9 poziva, a prvi u nizu Self-Sustained Cross-Border Customised Cyber-physical System Experiments for Capacity Building among European Stakeholders je već otvoren i odnosi se na eksperimente za prenos znanja.

Rok za prijavu: 15. jul 2020. godine.

Na Web stranici više informacija.

Web stranica za podnošenje projektnih prijava.

Kompanija Mediterranean Excellence in Computing and Ontology - MECOnet d.o.o. (www.meconet.me ) partner iz Crne Gore na ovom projektu zadužena je za Zapadni Balkan,  da pomogne u procesu prijavljivanja ECO digitalne komune, kao i razvijanju vaše ideje.

Za više informacija u prijavljivanju, možete se obratiti kompaniji MECOnet d.o.o. putem e-mail adrese: meconet.me@gmail.com.

Portal Analitika