Kultura

CGO: Muzejskim obrazovanjem do tolerantnijeg društva

Centar za građansko obrazovanje (CGO) objavio je publikaciju “Mostovi multikulturalizma kroz muzejsko obrazovanje - priručnik za nastavu“, autora Filipa Kuzmana, koja afirmiše korišćenje muzejskih resursa kao dio pomoćnog nastavnog materijala za osnovne i srednje škole, a radi unaprijeđenja interkulturalnih kompetencija kod mladih, a posljedično i razvoja tolerantnijeg okruženja.

CGO: Muzejskim obrazovanjem do tolerantnijeg društva Foto: CGO
Portal AnalitikaIzvor

Publikacija je vodič za nastavni kadar osnovnih i srednjih škola, koji kroz primjer Narodnog muzeja Crne Gore ukazuje kako se može približiti učenje o drugim kulturama i kulturnoj baštini u Crnoj Gori. 

“Integrisanjem muzejskih posjeta u nastavne planove i programe učenici/e se podstiču da razumiju i cijene različite kulture, identitete i perspektive kroz 10 muzejskih cjelina: nošnje Crne Gore, slikarstvo, sakralna umjetnost, običaji sahranjivanja, pisani tragovi na tlu Crne Gore, muzički instrumenti, trgovina, multikulturalizam u antici, multikulturalizam Knjaževine Crne Gore, i Narodnooslobodilačka borba. Dodatno, vodič daje i primjer strukture nastavnog časa”, navodi se u saopštenju. 

Posebna pažnja je posvećena detaljnom opisu vizuelnih segmenata publikacije i njihovom prilagođavanju za što lakše korišćenje u nastavi.

“Narodni muzej Crne Gore posjeduje veliki broj predmeta koji svjedoče o multikulturalnom karakteru Crne Gore. Zahvaljujući ovom priručniku, profesori će imati priliku da se upoznaju sa eksponatima i načinima njihove upotrebe na svojim časovima. Takođe, učenici će se upoznati sa Narodnim muzejom i njegovim fondovima, što može stvoriti kod njih želju da posjete Muzej i lično vide neki od predmeta”, pojašnjava autor Filip Kuzman, istoričar i kustos, i naglašava da priručnik nije namijenjen samo profesorima/kama istorije, već ga mogu koristiti i profesori/ke sociologije, muzičkog, likovnog, građanskog obrazovanja…

“Mostovi multikulturalizma kroz muzejsko obrazovanje - priručnik za nastavu“ ima za cilj da pruži nove ideje za formalni obrazovni sistema kako bi se radilo na suzbijanju stereotipa i predrasuda među učenicima/cama i razvoju njihovog osjećaja tolerancije i razumijevanja prema “drugima”.

Kroz ovakav pristup, CGO želi da podstakne i institucije na veće zalaganje kada su teme multikulturalizma i interkulturalizma u pitanju, pogotovo kod mladih kao budućih zagovarača ljudskih prava i borbe protiv diskriminacije.

Publikacija je dio aktivnosti projekta “Mostovi multikulturalizma kroz muzejsko obrazovanje” koji CGO sprovodi uz podršku Ministarstva ljudskih i manjinskih prava.

Portal Analitika