Društvo

CGO: Kroz neformalno obrazovanje mladih do interkulturalnog društva

Programi alternativnog obrazovanja su važni za mlade i oni sami ističu transformišuće iskustvo koje nose sa Interkulturalnog kampa, koji je Centar za građansko obrazovanje (CGO) organizovao u Sutomoru, od 26. do 18. februara 2024. godine, u okviru projekta “Obrazovanjem do multikulturalnog društva”, uz podršku Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava.

CGO: Kroz neformalno obrazovanje mladih do interkulturalnog društva Foto: CGO
Portal AnalitikaIzvor

Tokom interaktivnog i intenzivnog trodnevnog programa, 25 srednjoškolaca i srednjoškolki iz 11 crnogorskih opština (Bar, Budva, Kotor, Podgorica, Danilovgrad, Nikšić, Pljevlja, Berane, Rožaje, Bijelo Polje i Plav) je učilo o mehanizmima zagovaranja interkulturalnog dijaloga, razumijevanju različitosti, osnaživanju tolerancije i dijaloga, kao i mirnom rješavanju konflikata. Sa njima su radili predavači iz formalnog obrazovnog sistema, civilnog sektora i institucija.

“Na interkulturalnom kampu sam doživio fantastično putovanje kroz različite kulture a nova prijateljstva su postala temelj mog iskustva. Kroz aktivno učešće u radionicama stekao sam vještine otvorene komunikacije i tolerancije, što mi pruža dublje razumjevanje svijeta oko mene. Ovaj kamp je oblikovao moj pogled na raznolikost i dao mi alate za konstruktivnu saradnju”, navodi Ahmedina Kalača, maturanta Gimnazije „30. septembar“ u Rožajama, koji je bio jedan od učesnika Interkulturalnog kampa.

Slične utiske dijeli i Sumeja Džudžević koja je, takođe, učestvovala u ovom program.“Na interkulturalnom kampu sam osjetila snagu zajednice, u kojoj su prijateljstva nastala izvan granica jezika i kulture. Kroz različite radionice stekla sam vještine komunikacije i razumijevanja koje su ključne za globalno povezivanje. Sada se osjećam spremnom da aktivno doprinesem raznolikom i inkluzivnom svijetu”, kaže ona.

“Ovaj Interkulturalni kamp za mlade je izuzetna prilika koja obogaćuje raznolikošću i dijalogom. Kroz neposredan susret sa različitim kulturama otkrila sam slojeve razumijevanja i poštovanja. Naučila sam kako uspješno sarađivati u multikulturalnom okruženju, razvijajući vještine komunikacije i timskog rada. Ovo je proširilo moje horizonte, ali i duboko utkalo trajne vrijednosti koje će me pratiti kroz lični i profesionalni put”, ocjenjuje Emina Adrović, učesnica Interkulturalnog kampa.

Neđeljko Đurović, profesor u Srednjoj ekonomsko-ugostiteljskoj školi u Baru i građanski aktivista, bio je jedan od predavača na trodnevnom programu. “Aktivnosti poput Interkulturalnog kampa, u organizaciji Centra za građansko obrazovanje, predstavljaju dobar primjer na koji način predstavnici civilnog sektora analiziraju određene teme i iste promovišu među mlađom populacijom, jer često one nisu na adekvatan način obrađene u medijima ili u obrazovnom sistemu. Raduje me da mladi pokazuju interesovanje za ove teme, a ovo su zaista izuzetne prilike u kojima oni mogu da razmijene međusobna iskustva i da nauče nešto što rijetko mogu čuti u svom okruženju”, poručuje on.

“Ovaj program je izuzetno važan za mlade koji odrastaju i formiraju ličnost i stavove u veoma podijeljenom društvu, u kojem je govor mržnje svakodnevica. Aktivni, tolerantni i solidarni mladi ljudi su temelj interkulturalnog društva kojem multikulturalna Crna Gora stremi. Pored znanja koja su im neophodna za kvalitetnu građansku i omladinsku participaciju, stekli su dragocjen uvid u potrebe marginalizovanih zajednica i imali priliku da se umreže radi daljeg aktivističkog angažmana i razmjene iskustava i resursa”, cijeni aktivistkinja Sofija Kirsanov, koja je bila jedna od predavačica na Interkulturalnom kampu.

Program su uspješno završili: Faris Markišić, Aldin Feratović, Milena Raičković, Aleksandar Obradović, Ahmedin Kalač, Izet Šutković, Hamza Avdić, Emina Adrović, Sumeja Džudžević, Said Canović, Eleonora Halilović, Amra Ramdedović, Branko Šaranović, Ahmed Bektešević, Aldin Kordić, Tarik Prekić, Andrijana Šćepanović, Ognjen Bismiljak, Andrea Karadžić, Elena Vitić, Luka Pejaković, Andrija Milošević, Božana Vidović, Nikoleta Konatar i Marija Gegović.

Portal Analitika