Region

BiH na pragu druge recesije

Izvor

Abreu je u intervjuu Srni ocijenila da su za to djelimično odgovorne same vlasti u BiH, koje trebaju hitno provesti reforme javne potrošnje, a djelimično i faktori van kontrole domaćih vlasti, kao što su neriješena kriza u eurozoni i nepovoljne vremenske prilike tokom zime i ljeta.

“Potrošnja za tekuće izdatke - plate i gotovinske transfere - i dalje je velika, ne postoji adekvatna zaštita najugroženijih kategorija društva, a javne investicije su neadekvatne da bi podstakle jači ekonomski rast”, navela je Abreu.

Foto:aljazeera.net

Portal Analitika