Literatura

Barski ljetopis: Ratko Božović za kraj Pasaža iz Bara

Izvor

Sa uglednim sociologom kulture, književnikom i publicistom iz Beograda, razgovaraće Gordana Vujović, novinarka i književnica iz Bara i Zoran Hamović, osnivač Balkanske asocijacije izdavača i vlasnik prestižne beogradske izdavačke kuće Clio, dok će uvod u veče dati Mila Čordašević, urednica književnog programa Festivala.

U stručnoj i široj čitalačkoj javnosti Ratko Božović je prepoznatljiv kao vrstan intelektualac i naučni stvaralac izuzetnog duha. Rođen je u Banja Luci, gimnaziju je  završio u Nikšiću, a Filozofski fakultet u Beogradu, gdje je magistrirao i doktorirao. Uža specijalizacija su mu sociologija kulture, slobodnog vremena i umjetnosti.  Njegov profesorski angažman je impozantan, jer je držao predavanja na brojnim fakultetima u Beogradu, Podgorici i Nikšiću. Dugo godina je bio šef Katedre za novinarstvo i političku sociologiju beogradskog Fakulteta političkih nauka. Autor je oko 300 naučnih i 150 stručnih radova, kao i 15 naučnih projekata. Posljednjih 20 godina njegov naučno-istraživački rad se bazira na pobuni protiv neslobodne javnosti, zbog čega mu je Sekcija satiričara i humorista Društva književnika Vojvodine dodijelila nagradu Đorđe Fišer, a dobitnik je i prestižne crnogorske nagrade Pavle Đonović za životno djelo u oblasti humora i satire. Beogradska izdavačka kuća Čigoja mu je objavila Odabrana djela u trinaest tomova. Bio je jugoslovenski dopisnik francuskog časopisa za svjetsku politiku Nova demokratija, a danas je saradnik brojnih periodičnih publikacija.

Portal Analitika