Abiznis

Čanović: Nova strategija će definisati tačnu dinamiku gradnje elektrana

Izvor

- Ministarstvo ekonomije je za realizaciju prve faze projekta pripreme strategije dobilo finansijsku podršku Evropske Delegacije u Crnoj Gori. Prva faza projekta podrazumijeva sačinjavanje nacrta strategije, koja će biti predmet strateške procjene uticaja na životnu sredinu (SEA), kako bi se u drugoj fazi, nakon uključivanja preporuka izvještaja iz studije i primjedbi sa javne rasprave, u nacrt strategije, usvojio konačan dokument. Nakon što Vlada usvoji strategiju pripremiće se akcioni plan za njeno sprovođenje- precizirao je Čanović.

Naglasio je da kašnjenje izgradnje i smanjenje planiranih novih kapaciteta predstavljaju izazov za aktivnije učešće Crne Gore u razvoju energetike regiona jugoistočne Evrope.

- S tim u vezi, u dokumentu je neophodno definisati tehničke i druge mogućnosti međunarodne saradnje na osnovu planiranog podmorskog interkonektivnog kabla između elektroenergetskog sistema Crne Gore i Italije i dodatnih interkonekcija sa BIH i Srbijom. Takođe, potrebno je odrediti nacionalni cilj korišćenja obnovljivih izvora energije i uskladiti strategiju sa akcionim planovima za energetsku efikasnost iz EU direktiva- naveo je Čanović.

Podsjetio je da je Evropska Delegacija u Crnoj Gori angažovala konzorcijum COWI, u čijem sastavu je grčka firma Exergia SA koja je  bila zadužena za pripremu nacrta strategije.

- Takođe, Savjet projekta je, kao svojevrsno eskpertsko tijelo Ministarstva ekonomije, pružio podršku pri razmatranju značajnih pitanja diskutovanjem strateških opcija, ali i pri provjeri podataka i pretpostavki koji su uzeti kao polazište. Savjet projekta je predstavljao vezu između Ministarstva ekonomije, energetskih subjekata, stručnih institucija i pojedinaca, uključujući predstavnike nevladinog sektora- dodao je Čanović.

Konstatovao je da svaka strategija  i akcioni plan, u očima investitora i međunarodnih finansijskih institucija, predstavljaju preduslove  za pokretanje razvoja ukoliko konkretni projekti imaju svoju potvrdu, opravdanje i mjesto u tim dokumentima.

- Time se povećava njihova spremnost za podršku i skraćuje vrijeme za odlučivanje- podvukao je Čanović.

Strategija razvoja energetike je ključni dokument, bez kojeg se ne može krenuti u izgradnju novih izvora struje.

Portal Analitika