Abiznis

U januaru živnula trgovina na berzi, akcije Duvanskog kombinata pale za čak 92, 41 odsto

berzaaslajd
Akcije Duvanskog kombinata zabilježile su u januaru pad ci­jene od 92,41 odsto, pa je prosječna cijena u januaru iznosila svega 0,0019 eura, zvanični su podaci Montenegroberze dostavljene Portalu Analitika. Pad akcija Duvanskog se tumači otvaranjem Novog duvanskog kombinata.

U januaru živnula trgovina na berzi, akcije Duvanskog kombinata pale za čak 92, 41 odsto
Portal AnalitikaIzvor

Ukupan promet ostvaren na Montenegroberzi u januaru iznosi oko 1,3 miliona eura, što u poređenju sa januarom prethodne godine, rast vrijednosti od 101 odsto. Prosječan dnevni promet u januaru iznosio je oko 78 hiljada eura. Najveći dio prometa ili 70 odsto, ostvareno je na slobodnom tržištu. Tokom 17 dana trgovanja u januaru zaključeno je 545 poslova. Prosječan dnevni broj poslova iznosio je 32, a 54 odasto poslova zaključeno je na slo­bodnom tržištu. Trgovinom akcijama 40 kompanije (ne uključujući akcije PIF-ova i ob­veznice), ostvareno je oko 1,04 miliona eura prometa ili 78 odsto ukupnog pro­meta i sklopljeno 342 poslova. Prosječan dnevni promet akcijama kom­panija iznosio je oko 61 hilj. eura, a prosječan dnevni broj poslova 20. Trgovinom akcijama PIF-ova, sklopljeno je 110 poslova, što predstav­lja 20 odsto ukupnog broja poslova i ostvaren promet od oko 190 hiljadan eura. Prosječan dnevni broj poslova sa akcijama PIF-ova iznosio je 6, dok je prosječan dnevni promet iznosio oko 11 hiljada eura. Najveći rast cijene u januaru, od 100 odsto, zabilježile su akcije Nikšićki Mlini AD . Prva trgovina ovim akcijama zabilježena je sredinom oktobra 2005. godine, kada su trgovane po 1,0000 eura po akciji. U proteklom mjesecu najintenzivnija je bila trgovina akcijama fonda Trend i akcijama ZIF Atlasmont. Trgovinom ovim akcijama sklopljeno je 74 odsto poslova i ostvareno 92 odsto ukupnog prometa akcijama fondova. Najveću tržišnu kapitalizaciju na 31. januar 2013. godine, u iznosu od 12,9 miliona eura, dostigao je fond Trend. Akcije ZIF Atlasmont , su u proteklom mjesecu zabilježile pad cijene. Cijena akcija ZIF Monete, ZIF Eurofond i fonda Trend su zabilježile rast vrijednosti, dok je cijena akcija ZIF HLT u januaru ostala nepromijenjena. Akcije ZIF Atlasmont su zabilježile pad vrijednosti od 30,55, dok su akcije Monete fonda , ostvarile rast od 56,96 odsto. P.Z.

Portal Analitika