Abiznis

Svaka deseta radi profesionalno

Evidentno je i da se taksisti i razni drugi prevoznici, posebno na Primorju, bave plasmanom izleta i transfera. Veliku konkurenciju u domenu privatnog smještaja čine tzv. ulični dileri koji su prisutni u sivoj zoni već više od dvije decenije
Svaka deseta radi profesionalno
PobjedaIzvor

U Crnoj Gori ima više od 500 registrovanih turističkih agencija, a samo njih 50 posao rade na profesionalan način. Nemali je broj njih koje rade i poslove posredovanja u prodaji nekretnina. Veliki su problem i fizička lica koja u kooperaciji sa obrazovnim, ali i drugim institucijama organizuju ekskurzije, izlete, vrše prodaju avio karata, bukiranje hotela i slično.

Građani trebaju da vode računa i znaju kome povjeravaju svoje živote i ukazuju povjerenje kada su putovanja u pitanju – poručuju sagovornici Pobjede. Predsjednik Sektora turističkih agencija u Crnogorskom turističkom udruženju Petar Ivković ističe da od ukupno 500 registrovanih turističkih agencija polovina njih su registrovane kao turoperatori što podrazumijeva veći obuhvat posla i odgovornosti kao organizatora putovanja.

OBAVEZE

Ono što je karakteristično za poslovanje privrednih subjekata koji se registruju kao turističke agencije jeste da uglavnom to rade radi lakšeg obavljanja pojedinih poslova iz Zakonom predviđenog djelokruga turističkih agencija kao što su organizacija izleta, organizacija transfera ili rentakar usluga. Pomenute djelatnosti su ujedno i najprofitabilnije djelatnosti turističkih agencija – kazao je Ivković za Pobjedu. On nema tačan podatak koliko se turističkih agencija u Crnoj Gori bave matičnom djelatnošću, ali po njegovoj slobodnoj procjeni na krajnje profesionalan način u svom punom kapacitetu ovom djelatnošću se bavi ne više od 50 turističkih agencija.

- U praksi nije rijetka pojava da se jedan broj turističkih agencija bavi i drugim djelatnostima za koje nijesu registrovane, a najčešće su to usluge posredovanja u prodaji nekretnina – kazao je Ivković dodajući da to svakako treba sankcionisati kao i sve druge neregistrovane djelatnosti. - Mišljenja sam takođe da se veliki broj pravnih, a posebno fizičkih lica bavi poslovima koji su zakonom iz djelokruga turističkih agencija. Evidentno je da se na primjer taksisti i razni drugi prevoznici, posebno na Primorju, bave plasmanom izleta i transfera.

Veliku konkurenciju u domenu privatnog smještaja čine tzv. ulični dileri koji su prisutni u sivoj zoni već više od dvije decenije. Takođe, poslovima posredovanja u smještaju se na mnogo sofisticiraniji način bave internet dileri u vidu raznih vrsta oglašavanja – ističe Ivković. On naglašava da rad turističkih agencija i kontrolu, shodno Zakonu o turizmu i ugostiteljstvu, kontroliše prije svega turistička inspekcija kao i ostale inspekcije koje kontrolišu oblast zapošljavanja, zaštite na radu, poreska inspekcija i ostale. - Godinama imamo situaciju nedovoljnog broja turističkih inspektora.

kako na republičkom tako i na lokalnim nivoima – kazao je Ivković dodajući da je osnovni problem u radu turističkih agencija upravo navedena siva ekonomija. Što se tiče obaveza koje treba da ispune, naglašava da većina agencija uredno izmiruje svoje dažbine s obzirom da je izdavanje licence između ostalog uslovljeno jednogodišnjim produžetkom garancije koja je osnova za odobrenje za rad. Asocijacija turističkih agencija Crne Gore koja je osnovana 2015. godine i do sada je u svom radu zauzela poziciju značajnog i prepoznatljivog partnera i posrednika između turističkih agencija i institucija, posebno uređujući mnoga pitanja koja su bila otvorena, a tiču se organizacije putovanja i globalnih turističkih usluga kod nas.

Predsjednik ove asocijacije Orhan Hodžić kazao je za Pobjedu da su osnovni problemi sa kojima se susrijeću to što sve agencije članice, ali i one koje to nijesu, a rade po visokim kriterijima i pravilima, dajući velike garancije i ispunjavajući ne male uslove za nesmetan rad i licenciranje, dobijaju veliku konkurenciju od strane ,,agencija“ koje svoje usluge obavljaju bez ikakvih licenci, stručnog osoblja i ostalih uslova, a sve iz svojih stanova ili objekata neprilagođenih za djelatnost koju nude.

- Veliki su problem i fizička lica koja u kooperaciji sa obrazovnim, ali i drugim institucijama organizuju ekskurzije, izlete, vrše prodaju avio karata, bukiranje hotela i slično. Definitivno, korisnici usluga trebaju voditi računa i znati kome povjeravaju svoje živote i ukazuju povjerenje kada su putovanja u pitanju – kaže Hodžić.

USLUGE

Asocijacija broji preko 50 renomiranih crnogorskih turističkih agencija i turoperatora. - Pretendujemo da se ubuduće trebaju koristiti usluge samo onih agencija sa na primjer, našom oznakom, kao pouzdanih organizatora putovanja – kazao je Hodžić.

On smatra da treba raditi na legalizaciji usluga i doći do nivoa da samo provjereni organizatori putovanja mogu ih i organizovati. - Turističkim i drugim inspekcijama nije jednostavno ući svima u trag, ali na većem nivou i u organizaciji nadležnog ministarstva se ovim radnjama treba stati na put zbog najviše bezbjednosti i sigurnosti – poručuje Hodžić.

Inspekcija sankcioniše nepravilnosti

Iz Uprave za inspekcijske poslove kazali su Pobjedi da tokom ljetnje sezone, ranijih godina, prilikom vršenja inspekcijskog nadzora, turistička inspekcija je nailazila na agencije za nekretnine koje iznajmljuju smještajne kapacitete, tj. obavljaju poslove turističkih agencija, a da ne posjeduju odobrenje za ovu vrstu djelatnosti, za šta su bile i sankcionisane u skladu sa zakonom. Kada je u pitanju nadzor turističkih agencija, najčešće nepravilnosti su bile nezaključivanje ugovora sa putnikom, odnosno neizdavanje opštih uslova putovanja; nepridržavanje programa putovanja, u smislu neispunjavanja onoga što se putnicima obeća u okviru programa, kao što je pružanje smještaja u hotelu visoke kategorije; upotreba prevoznog sredstva novijeg datuma i visokog komfora, panoramsko razgledanje destinacije i drugo; nedovoljno informisanje putnika, pa nastaju problemi prilikom prelaska granice; jedan broj fizičkih lica, najčešće turistički vodiči, obavlja poslove turističkih agencija bez dozvole za rad, u dijelu organizovanja izletničkih programa. Oni svoje usluge nude putem Fejsbuka ili Instagrama, oglašavajući se nelegalno i odvodeći goste na izlete bez prethodne prijave za obavljanje ovog vida turističkih usluga.

 

Portal Analitika