Društvo

Mobilnost na Fakultetu likovnih umjetnosti UCG doprinijela internacionalizaciji nastave

Dekan Fakulteta likovnih umjetnosti Univerziteta Crne Gore Ratko Odalović kaže da je Fakultet likovnih umjetnosti mjesto na kome će talentovani mladi ljudi moći da, uz saradnju sa predavačima, razviju i artikulišu svoj talenat, da uđu dublje u suštinu i ozbiljno se bave umjetnošću. 
Mobilnost na Fakultetu likovnih umjetnosti UCG doprinijela internacionalizaciji nastave
UCG/Portal AnalitikaIzvor

Sa njim smo za sajt Univerziteta Crne Gore razgovarali o putu koji očekuje studente FLU, preseljenju Fakulteta u novu zgradu, saradnji sa fakultetima na evropskim adresama i internacionalizaciji nastave.

UCG: Kako, u  vremenu tehnologije i globalizacije, grade svoje mjesto studenti Fakulteta likovnih umjetnosti?

DEKAN ODALOVIĆ: Savremena umjetnička praksa u oblasti likovne umjetnosti, usljed inovacija na mnogim poljima, otvorena je za stvaraoce diversifikovanih znanja, koja uključuje poznavanje i ovladavanje širim spektrom umjetničkih i teorijskih koncepata.

Zbog toga smo na FLU uveli značajne novine u smislu inoviranja nastave na oba nivoa studija kroz otvaranje novih modula i prilagođavanje programa savremenim umjetničkim praksama, koje se izučavaju na svim umjetničkim akademijama u okruženju i Evropi, čime se postiže značajno osavremenjivanje studija u oblasti umjetnosti.

Takođe, želim da istaknem da u našem kurikulumu stoji da su studenti na prvoj godini upućeni na savladavanje temeljnih vještina za koje smatram da su izuzetno bitne, jer se one kasnije mogu iskoristiti u radu koji se odnosi na njegovanje tradicionalne, eksperimentale ili intermedijalne forme.

Ako danas pogledate umjetnike/umjetnice koji su diplomirali na FLU biće vam jasno da su i te kako svjesni zbivanja u savremenoj umjetnosti.

UCG: Najavljeno je da će se Fakultet likovnih umjetnosti preseliti u novu zgradu, već početkom sljedećeg semestra. Koliko će to uticati na proces nastave na Fakultetu?

DEKAN ODALOVIĆ: Mi smo do sada bili podstanari u drugim zdanjima. Promijenili smo 30-tak objekata od kada je uopšte počela da se razvija pedagoška komponenta likovne umjetnosti. Posle dugo vremena studenti i profesori će useljenjem u novu zgradu dobiti trajno rješenje. Bolji uslovi će zasigurno udariti nove temelje na kojima će se razvijati priča o likovnim umjetnostima u Crnoj Gori.

Novi prostor, opremljen savremenom tehnološkom opremom biće značajna podrška za budući rad studenata na svim studijskim programima i modulima. To je velika prilika, ali i odgovornost za sve nas da radimo na poboljšanju nastavnih metoda, mjerenju i unapređenju kvaliteta umjetničkog obrazovanja.

UCG: Kažete da se Fakultet likovnih umjetnosti uvijek mogao pohvaliti razvijenom međunarodnom saradnjom kroz projekte,  izložbe, gostovanja eminentnih predavača i umjetnika. Međutim,  segment koji ste, izgleda,  najviše razvili jeste mobilnost studenata i profesora?

Ispostavilo se da je mobilnost studenata i profesora vrlo pozitivna promjena jer je doprinijela internacionalizaciji nastavnih aktivnosti. Fakultet ima uspostavljenu saradnju sa 14 partnerskih univerziteta iz Evropske unije, preko kojih su obezbijeđene stipendije za mobilnost studenata i nastavnog osoblja. U posljednje tri godine, od kada Fakultet učestvuje u Erasmus+ programu, ukupno 55 studenata sa FLU boravilo je na inostranim akademijama, dok je 36 studenata sa inostranih akademija boravilo na FLU.

S obzirom da na FLU studira relativno mali broj studenta, možemo sada već govoriti o značajnom broju mladih nadolazećih umjetnika, koji su još tokom svog školovanja imali priliku da provedu jedan semestar na usavršavanju u drugoj sredini. To iskustvo je kompleksno jer boravak na inostranim akademijama nije samo novo iskustvo studiranja nego i lični kreativni razvoj, umrežavanje i saradnja sa umjetnicima iz drugih zemalja, a time i stvaranje trajnih profesionalnih odnosa koji su od izuzetnog značaja za razvoj svakog umjetnika. Naš cilj je da svakom studentu koji upiše FLU pružimo priliku da se usavršava u drugoj sredini.

UCG: Primjetno je da strani studenti rado dolaze na Cetinje i na Fakultet likovnih umjetnosti UCG?

DEKAN ODALOVIĆ:Image Veliki broj stranih studenta dolazi sa akademija koje su mnogo veće od naše, iz ekonomski bogatijih sredina, i moramo konstantno raditi da unaprijedimo postojeće i pokrenemo nove saradnje, kako bi naš Fakultet, Cetinje i naši studijski programi bili međunarodno pozicionirani i atraktivni za tu vrstu razmjene.

UCG: Već sedmu godinu zaredom Fakultet organizuje FLUID dizajn forum...

DEKAN ODALOVIĆ: FLUID dizajn forum je jedan od najznačajnijih regionalnih događaja u oblasti dizajna. Festival svake godine okuplja poznate predavače: dizajnere, umjetnike i profesionalce iz različitih oblasti i predstavlja generator kreativnosti i ideja koje su ne samo izuzetan doprinos nastavnom procesu na FLU već i od značaja za ukupni razvoj grafičkog dizajna u Crnoj Gori.

UCG: Međunarodni projekti koje realizujete su još jedan vid uvezivanja evropske umjetničke scene?

DEKAN ODALOVIĆ: Fakultet likovnih umjetnosti realizuje projekte Re-Imagining the Mediterranean Space sa Fakultetom likovnih umjetnosti iz Lisabona, Adriatic Sea a Liknking Flux sa Akademijom iz Maćerate, AXIS-Mediterranean sa Fakultetom likovnih umjetnosti iz Malage.

Saradnje između Crne Gore, Portugala, Italije i Španije, koje se uspostavljaju ovim akademskim umjetničkim projektima, imaju za cilj stvaranje platforme koja bi bila otvorena za uključivanje budućih partnerstava na Mediteranu. Crna Gora nesumnjivo pripada tom krugu u kome je i rođena Evropska kultura, a naša vizija je da ponovo uspostavimo odnose između teritorija, podijelimo zajednički umjetničko-istraživački i nastavni proces koji će doprijenijti umrežavanju, te podstaknuti kreativne sposobnosti mladih talenata. Konkretni cilj ovih projekata je generisanje zajedničkih izložbi i publikacija, a takođe nastoje i da promovišu i učine vidljivim rad studenta i profesora tokom mobilnosti za promociju internacionalizacije i multikulturalnog diskursa.

Portal Analitika