Abiznis

CBCG za 37 odsto povećala neto dobit u 2018.

Centralna banka Crne Gore je pro[le godine prihodovala 16,7 miliona eura, što je za za 17% više u odnosu na plan, odnosno 14% viši u odnosu na 2017. godinu, saopšteno je nakon sjednice Savjeta vrhovne monetarne institucije.
CBCG za 37 odsto povećala neto dobit u 2018.
Portal AnalitikaIzvor

Ovi podaci, uz činjenicu da u 2017. i 2018. godini nije mijenjana tarifna politika, u smislu povećanja tarifa koje CBCG naplaćuje za svoje usluge i servise koje pruža, potvrđuju da je finansijsko poslovanje CBCG za 2018. godinu bilo veoma uspješno, navodi se u saopštenju.

Naime, ukupni troškovi zaposlenih zadržani su na nivou iz 2017. godine, dok su administativni troškovi izvršeni na nivou planiranih, a operativni su niži od planiranih za 7%.

Kao rezultat ovakvog poslovanja CBCG, u 2018. godini ostvarena je neto dobit u iznosu od cca. 3,57 miliona eura, što je za 37% više od neto dobiti ostvarene u 2017. Savjet je donio Odluku o raspodjeli dobiti CBCG za 2018. godinu, kao i Odluku o povećanju osnovnog kapitala CBCG za prethodnu godinu, navodi se u saopštenju.

Savjet je usvojio Izvještaj o rezultatima ankete o kreditnoj aktivnosti banaka za IV kvartal 2018. godine, koji pokazuju da su u ovom periodu kreditni standardi za privredu i stanovništvo ublaženi, kao posljedica povećane konkurencije na tržištu.

Prema ocjeni banaka, izražena konkurencija na bankarskom tržištu rezultirala je smanjenjem kamatnih marži, provizija i naknada u posljednjem kvartalu 2018. godine. Rezultati ankete pokazuju i da je, tokom četvrtog kvartala prethodne godine, tražnja za kreditima privrede i stanovništva porasla. Tražnja privrede bila je vođena potrebom za finansiranjem obrtnih sredstava i restrukturiranjem postojećih dugova, dok su kod stanovništva glavni faktori rasta tražnje potrebe za refinansiranjem postojećih dugova, kao i kupovina nepokretnosti i trajnih potrošnih dobara, navodi se u saopštenju.

 

 

Portal Analitika