Društvo

Hrapović: Na putu ka EU važno je podizanje kvaliteta zdravstvene zaštite

Pravac sprovođenja strukturnih reformi u zdravstvu definisan je prevashodno programom pristupanja Crne Gore u EU, odnosno mjerama definisanim u poglavlju 28 – Zaštita potrošača i zdravlja, koje se prvenstveno bazira na podizanju kvaliteta zdravstvene zaštite i poboljšanju bezbjednosti usluga, rekao je ministar zdravlja Kenan Hrapović u Ljubljani, na regionalnom političkom dijalogu na temu “Težnja ka unapređenju strukturnih reformi i fiskalnih okvira“.
Hrapović: Na putu ka EU važno je podizanje kvaliteta zdravstvene zaštite
Portal AnalitikaIzvor

Navedeni događaj je okupio ministre finansija, resorne ministre i koordinatore programa Ekonomskih reformi iz Zapadnog Balkana i Turske. Događaju održanom 26. i 27. februara prisustvovali su visoki predstavnici Evropske Komisije, Međunarodnog monetarnog fonda, Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj.

Hrapović je učestvovao na panelu „Ekonomsko upravljanje u kontektu EU integracija“ i tom prilikom istakao da je problem svih resornih ministara finansija i zdravlja usklađivanje potreba sa raspoloživim sredstvima.

U tom smislu naročito se ističe zdravstveni sistem, od čije efikasnosti i kvaliteta pružanja usluga građani imaju najveća očekivanja, a koji je vrlo teško ukalupiti u finansijske okvire imajući u vidu negovu kompleksnost i izazove sa kojima se konstantno suočava.

Ministar je posebno istako da izdvajanja za zdravstveni sistem ne treba posmatrati kao trošak već kao investiciju u zdravlje građana od čije radne produktivnosti u mnogome zavisi ekonomski napredak države.

Naglasio je da je to prepoznala Vlada Crne Gore i Ministarstvo finansija opredijelivši budžet za zdravstveni sistem koji je planiran na nivou potrošnje iz prethodnih godina, što doživljava kao punu podršku realizovanim i započetim reformskim procesima.

Podrška Evropske unije u reformskim procesima koji se sprovode u zdravstvu je ključna u dijelu jačanja kapaciteta ne samo kada su u pitanju infrastrukturni projekti, već i ljudski kapaciteti na koje se zdravstveni sistem prvenstveno oslanja i u koje mora kontinuirano da ulaže i vrednuje.

Na marginama skupa, Hrapović se sreo sa slovenačkim kolegom, Samom Fakinom.

Crnogorski i slovenački kolega saglasni su da je veoma važan segment odnosa dvije države saradnja u oblasti zdravstva gdje Slovenija  svojim iskustvom, znanjem i dobrom praksom može pružiti značajnu podršku, naročito u vidu razmjene informacija i iskustava u vezi  sa radom zdravstvenog sistema, sa naglaskom na finansiranje zdravstvene zaštite, kao i upravljanja zdravstvenim ustanovama.

U dijelu razgovora koji je ministar Hrapović inicirao u vezi razmjene stručnjaka  radi pružanja konsultanskih usluga i liječenja pacijenata i saradnje u oblasti stručnog usavršavanja  zdravstvenih radnika, konkretno u oblasti urgentne medicine, ministar Fakin  je izrazio spremnost i ponudio da se organizuje posjeta medicinskih sestara iz Crne Gore u bolnici u Celju, koja približno odgovora KCCG u trajanju od 7 do 10 dana. Kako je istakao,  sprovela bi se  konkretna  edukacija medicinskih sestara za trijažu pacijenata, koje bi na licu mjesta imale mogućnost kvalitetne obuke i sticanja  novih vještina.

Crnogorsku delegaciju tokom posjete Sloveniji, pored ministra Hrapovića, činili su i  državni sekretar Milovan Vujović, kao i Generalne direktorice u ministarstvu zdravlja Slađana Pavlović i Milica Škiljević,
 

Portal Analitika