Politika

DPS Bar: Podržavamo izgradnju vrtića

Izvršni odbor DPS Bar podržao je izgradnju objekta vrtića u Baru na sjednici ovog opštinskog organa partije.
DPS Bar: Podržavamo izgradnju vrtića
Portal AnalitikaIzvor

“DPS je izgradnju dječjeg vrtića kao razvojnog projekta obećala građanima svojim izbornim programom još 2014. godine, koji je dobio većinsku podršku na tada održanim lokalnim izborima. Podršku građana dobili smo i na narednim parlamentarnim, lokalnim i predsjedničkim izborima, što je našu viziju razvoja potvrdilo kao ispravnu kod građana Bara. Učestvovali smo u donošenju svih potrebnih odluka za izgradnju vrtića na lokaciji predviđenoj DUP-om Topolica I, koji je Skupština Opštine usvojila prije gotovo deceniju, čemu je prethodila javna rasprava. Nakon što su ispunjene sve zakonske i tehničke procedure, vlasnik parcele i investitor na ovom objektu, Ministarstvo prosvjete, zajedno sa Upravom javnih radova, pokrenuli su radove na izgradnji objekta u decembru 2018. godine, čiji rok izgradnje je 12 mjeseci”, ističe se u saopštenju ove partiju.

Na sjednici je konstatovano da parcela koju su srednje škole u dosadašnjem periodu koristile kao dvorište nije u vlasništvu, niti Opštine, niti srednjih škola, već pripada državi, i da njome upravlja Ministarstvo prosvjete.

“Priprema terena za izgradnju zahtijevala je sječu stabala na toj lokaciji i ta neophodnost nije učinjena nemarom niti neodgovornošću, već potrebom rješavanja pitanja obezbjeđivanja izgradnje obrazovne ustanove za najmlađe”, navode iz DPS-a.

Oni su podsjetili da je krčenje lokacija prethodilo izgradnji mnogih objekata u gradu, kao što su Saborni hram i Sportska dvorana, prilikom čega, burne reakcije, kako nevladinih aktivista, tako i dijela građana, nisu postojale.

“Stiče se utisak da su aktuelna dešavanja politizovana u cilju dobijanja medijskog prostora i ostvarenja ličnih ambicija pojedinaca. Izvršni odbor DPS Bar zadužio je lokalnu upravu da u komunikaciji sa nadležnim Ministarstvom, shodno ingerencijama, zatraži rješavanje pitanja saobraćajnih gužvi u zahvatu prostora na kome je planirana izgradnja vrtića, budući da će isti biti infrastrukturno opterećen u toku radova i nakon stavljanja objekta u funkciju. Takođe, potencirano je da javne rasprave, kao mehanizmi, posredstvom kojih građani imaju mogućnost da učestvuju u donošenju odluka, trebaju biti posjećene, kako se ubuduće ne bi dešavalo da građani budu neinformisani o toku realizacije projekata u gradu. U ovom dijelu mora postojati obaveza lokalne uprave, ali i odbornika, u popularizaciji učešća građana u legislativnim procedurama i većem informisanju javnosti o mogućnostima direktnog učešća u donošenju odluka”, zaključeno je na sjednici.

Portal Analitika