Kultura

Komisije za sada utvrdile manjak oko 160 eksponata

Komisije za reviziju muzejskog materijala i dokumentacije u Narodnom muzeju Crne Gore za sada su konstatovale da iz fondova ove ustanove kulture nedostaje oko 160 predmeta. Ovo se navodi u izvještaju o realizaciji zaključaka Vlade, od 28. decembra 2017. i 6. jula ove godine, koji je juče usvojen na redovnoj sjednici Vlade.
Komisije za sada utvrdile manjak oko 160 eksponata
Jovan Nikitović
Jovan NikitovićAutor
Nova PobjedaIzvor

Komisija za reviziju bibliotečkog fonda Bibliotečko-arhivskog odjeljenja konstatovala je manjak 63 knjige, dok je komisija za reviziju Etnografskog muzeja prijavila nedostatak 44 predmeta. U Umjetničkom muzeju konstatovali su nedostatak 31 predmeta, dok je komisija Istorijskog muzeja za sada utvrdila da joj fali ukupno 22 predmeta. Njegošev muzej prijavio je manjak jednog predmeta.

MOŽDA NAĐU

Kao i prilikom ranijih izvještaja, najviše otvorenosti pokazala je komisija za reviziju Etnografskog muzeja. Potvrdili su manjak tri kubure, dva pištolja i prstena, o kojima je Pobjeda ranije pisala. Utvrdili su i manjak kotla, 16 stolovača koji su nakon zemljotresa izmješteni iz Biljarde u potkrovlje Vladinog doma, zatim drvene kašike, lopara, žarača, tri čuna, drvene muštikle, dva kalupa za crnogorsku kapu. Nedostaju i dva kamena pila, koja su zavedena kao poklon sa Njeguša Etnografskom muzeju 1966. godine, ali nikada nijesu dopremljena u muzej, već su ostala ispred Njegoševe rodne kuće. Između ostalog, fali i igla opančarica, dvije igle za pletenje ribarske mreže, šestanski jelek, marama i kecelja paštrovske nošnje.

- Kako revizija u Etnografskom muzeju nije završena, a u toku je i u drugim muzejskim jedinicama, ne isključuje se mogućnost da se neki od ova 44 predmeta naknadno pronađe – navodi se u izvještaju o realizaciji zaključaka Vlade.

Komisija za reviziju Umjetničkog muzeja obavijestila je Državnu komisiju da fali 31 predmet, iz različitih razloga: ustupanje za izložbe, privremeno ustupanje institucijama, vraćanje vlasnicima, pokloni, razmjene). Detalje o nedostatku ovih predmeta, kako se navodi, reviziona komisija će saopštiti u završnom izvještaju.

Reviziona komisija Istorijskog muzeja u PTT zbirci nije pronašla devet predmeta, a u fondu nekadašnjeg Muzeja NOBa fali 13 predmeta.

Iako je revizijom iz 2009. utvrđeno da Njegoševom muzeju nedostaje oko 1.500 predmeta, aktuelna komisija za reviziju ove muzejske jedinice za sada je evidentirala manjak revolvera „gasser“, koji je pozajmljen Muzeju Marka Miljanova na Medunu.

(opširnije u Pobjedi)

Portal Analitika