Abiznis

Delegacija Crne Gore na sastanku Savjeta ministara zemalja članica Energetske zajednice

Na sastanku Savjeta ministara zemalja članica Energetske zajednice koji se održao  danas u Skoplju (Makedonija), pod pokroviteljstvom Energetske zajednice, prisustvovala je  delegacija Crne Gore predvođena ministarkom  Dragicom  Sekulić. Sastankom Savjeta predsjedavao je premijer Makedonije Zoran Zaev.
Delegacija Crne Gore na sastanku Savjeta ministara zemalja članica Energetske zajednice
Portal AnalitikaIzvor

Makedonija je kao zemlja domaćin okupila ministre energetike, zaštite životne sredine i klimatskih promjena, imajući u vidu  istaknutu vaznost funkcionisanja energetskih sistema na osnovama obnovljivih izvora energije, ali i energetske efikasnost, a u cilju smanjenja emisija sa efektom staklene bašte...

Na sastanku je predstavljen  Godišnji izvjestaj o implementaciji Sporazuma za 2018. godinu koji je pripremio Sekretarijata Energetske zajednice. U ovogodišnjem izvještaju kao i u prošlogodišnjem konstatovano da je Crna Gora ostvarila najbolju ocjenu kada je u pitanju ispunjavanju obaveza obuhvaćenih Sporazumom.

Konstatovano je da je Crna Gora jedina Ugovorna strana koja do sada nije imala otvoreni slučaj u skladu sa članovima 91 i 92 Ugovora kojima je definisano pokretanje postupka protiv članice koja ne poštuje obaveze predviđene sporazumom.

U dijelu koji se odnosi na  energetsku infrastrukturu, na PECI listi (Project of energy communitiy interest) nalazi se projekat Trans balkanski koridor - 400kV dio Crna Gora OHL Lastva - Pljevlja, dok se na PMI listi (Project of mutual interest) nalazi Jadransko-Jonskigasovod (IAP).

Na kraju, Savjet ministara je donio odluke o prenošenju Regulative EU 2017/1369 koji se odnosi na  označavanju energetske efikasnosti proizvoda, kao i Regulativu 1227/2011 o cjelovitosti energetskog tržišta i transparentnosti u nacionalna zakonodavstva ugovornih strana.

Portal Analitika