Abiznis
  • Portal Analitika/
  • Abiznis /
  • MBA: Izgradnja mikroelektrana način valorizacije potencijala i stvaranja uslova za dalji razvoj

MBA: Izgradnja mikroelektrana način valorizacije potencijala i stvaranja uslova za dalji razvoj

Korišćenje obnovljivih izvora energije predstavlja jedan od glavnih prioriteta energetskog i ekonomskog razvoja Crne Gore. S tim uvezi u prostorijama Ministarstva ekonomije održan je sastanak predstavnika Montenegro Biznis Alijanse (MBA) i predstavnika ovog ministarstva.
MBA: Izgradnja mikroelektrana način valorizacije potencijala i stvaranja uslova za dalji razvoj
Portal AnalitikaIzvor

Na sastanku predstavnika MBA i Ministarstva ekonomije predočene su buduće aktivnosti na planu stvaranja povoljnih uslova za izgradnju mikroelektrana male snage (do 100kW), koje mogu biti veoma značajan podsticaj razvoju biznisa na ruralnom području kroz eliminisanje barijere nepostojanja elektroenergetske  infrastrukture.

Negativan efekat ovih izvora energije na okolinu je gotovo zanemarljiv, što je veoma važno kada je riječ o zelenoj ekonomiji koja smanjuje rizike po životnu sredinu.  

Predstavnici MBA su ukazali na važnost podsticanja izgradnje mikroelektrana koje će koristiti  obnovljive izvore energije, što može pomoći razvoju ekološkog turizma i poljoprivrede.

Predstavnici Ministarstva ekonomije su predočili svoje dalje aktivnosti koje se odnose na promovisanje unaprijeđenog modela podsticaja proizvodnje iz OIE koji ne podrazumijeva finansijske podsticaje kao i modela razmjene (za koji već postoji zakonodavni okvir) na mjestu konekcije kao vida autorizacije projekata izgradnje energetskih objekata snage do 50kW.

U tom smislu, pokrenuće aktivnosti na pojednostavljenju procedura koje se odnose na izgradnju elektrana ove snage, sa reduciranim brojem dokumenata koje investitori treba da obezbijede. 

Istakli su da će Ministarstvo ekonomije raditi na podizanju svijesti korisnika sistema ka većoj implementaciji modela razmjene na mjestu konekcije i izgradnji većeg broja distribuiranih izvora električne energije, kako bi korisnici iz sopstvenih izvora proizvodili električnu energiju za svoje potrebe.

Predstavnici MBA i Ministarstva ekonomije dogovorili su nastavak aktivnosti kako bi se dodatno podstakao razvoj biznisa, posebno u sjevernom dijelu države koji je ekonomski nerazvijeniji. 

Portal Analitika