Abiznis

Inspektori zabranili uvoz skoro devet tona ananasa

Inspekcija je u avgustu zabranila uvoz 8.924 kilograma ananasa, jer je sadržao nedozvoljenu količinu pesticida, piše u izvještaju koji je uradila Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove, objavila je Pobjeda. Pronađeno je i 24.970 kilograma merkantilnog kukuruza koji je sadržao nedozvoljenu količinu mikotoksina (plijesni), kao i 9.990 kilograma smješe za tov piladi koja je sadržala veću količinu od dozvoljene kokcidiostatika (hemijsko sredstvo).
Inspektori zabranili uvoz skoro devet tona ananasa
PobjedaIzvor

Te tri pošiljke nijesu stavljene u promet jer su utvrđene neusaglašenosti sa propisanim parametrima bezbjednosti.

Na planu kontrole izvoza, fitosanitarna inspekcija je pregledala 424 pošiljke i dala 365 fitosertifikata za izvoz i to za šumske plodove, ljekovito bilje, žalfiju, kleku, lipu, breskvu, grožđe, suvi vrganj, hranu za životinje i rezanu drvenu građu. Inspektori su dali i 59 fitosertifikata za reeksport (izvoz uvezene robe koja je bila uvezena radi dorade ili za privremenu upotrebu).

Fitosanitarna inspekcija je u avgustu pregledala ukupno 1.805 pošiljki, od čega 1.330 na uvozu, 40 u provozu, 59 pošiljke za reeksport, 365 pošiljki za izvoz i osam ovjera carinskih deklaracija, precizirano je u dokumentu.

Ukupno je uzeto 307 uzoraka, od čega tri nijesu odgovarala propisanim zahtjevima bezbjednosti hrane i hrane za životinje piše u izvještaju.

Portal Analitika