Abiznis

Vlada donijela Prostorni plan "Skadarsko jezero"

Vlada Crne Gore je, na danas održanoj 89. sjednici kojom je predsjedavao predsjednik Duško Marković, donijela Uredbu o izmjeni Uredbe o Generalnom sekretarijatu Vlade Crne Gore.

Vlada donijela Prostorni plan "Skadarsko jezero"
Portal AnalitikaIzvor

Izmjenama se pristupilo u cilju stvaranja formalno pravnih-uslova za realizaciju aktivnosti predviđenih Akcionim planom za sprovođenje Strategije reforme javne uprave 2018-2020 koje se odnose na dalji razvoj i unapređenje koordinacije javnih politika, između ostalog i srednjoročno planiranje rada Vlade i ministarstava. U skladu s tim, izmjenama je propisano da Generalni sekretarijat Vlade obavlja poslove koji se odnose na utvrđivanje, koordinaciju aktivnosti i učestvovanje u pripremi programa rada Vlade i ministarstava i praćenje njihove realizacije.

Vlada je na inicijaticu Zajednice opština Crne Gore razmotrila i utvrdila Predlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata i uputila ga Skupštini na razmatranje po skraćenoj proceduri.

Zajednica opština Crne Gore upitila je dan prije današnje sjednice Vladi Inicijativu za produženje roka za donošenje planskih dokumenata propisanog članom 217 Zakona navodeći u obrazloženju da su to zatražile opštine Bijelo Polje, Žabljak, Tivat i Rožaje i Prijestonica Cetinje.

U navedenim inicijativama ističe se da je trenutno 16 planskih dokumenata u finalnoj fazi izrade i donošenja, ali da zbog različitih objektivnih razloga ne mogu biti donijeti u zakonskom roku odnosno do 1. oktobra. Kako od donošenja planskih dokumenata zavisi dalji ekonomski i ukupni razvoj područja koja se razrađuju planom, Vlada je inicijativu ocijenila opravdanom i predložila da propisani rok bude produžen do 31. decembra.

Vlada je utvrdila Predlog Odluke o donošenju Prostornog plana posebne namjene Nacionalnog parka ''Skadarsko jezero''. Osnovni cilj izrade Plana bio je da se usklađivanjem sa aktuelnim propisima i standardima i opredjeljenjima Prostornog plana Crne Gore, stvore formalne i planske pretpostavke za osmišljen razvoj, organizaciju i uređenje prostora Skadarskog jezera, u skladu sa osnovnim razvojnim opredjeljenjima i principima održivog razvoja. Plan je definisao osnovni koncept namjene prostora, ranga centara i infrastrukturne opremljenosti koji će omogućiti zaštitu i valorizaciju prirodnih potencijala u funkciji održivog razvoja. U tom smislu poseban značaj ima plansko povezivanje predmetnog prostora sa centrima neposrednog okruženja. Plan sadrži i detaljne razrade za pojedine zone i lokalitete, čime se obezbjeđuju preduslovi za realizaciju investicionih projekata i uređenje prostora na lokacijama koje zahtijevaju trajne promjene u prostoru.

U okviru redovne komunikacije i razmjene mišljenja sa Skupštinom Crne Gore o aktuelnim temama i izazovima pregovaračkog procesa sa EU, usvojen je Osamnaesti kvartalni izvještaj o ukupnim aktivnostima u okviru procesa integracije Crne Gore u Evropsku uniju za period april - jun 2018. Izvještajem su obuhvaćeni najvažniji događaji koji se odnose na politički dijalog Crne Gore s Evropskom unijom, pregovore o pristupanju, informisanje javnosti, aktivnosti Odbora za evropske integracije Skupštine Crne Gore, sprovođenje Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, usklađivanje nacionalnog zakonodavstva s pravnom tekovinom EU i Instrument za pretpristupnu podršku – IPA.

Takođe, Vlada je usvojila Predlog zaključka o dopuni zaključaka Vlade Crne Gore od 26. jula 2018.godine povodom razmatranja predloga odluka o obrazovanju radnih grupa za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji za pregovaračka poglavlja od 1 do 24 i od 26 do 33. Dopune se sastoje u unošenju pravno tehničkih korekcija teksta odluka koje se odnose na pravni osnov za njihovo donošenje, imena i zvanja članova pregovaračkih grupa.

Vlada je usvojila Analizu ocjene spremnosti javne uprave za objavljivanje podataka u otvorenom formatu, koja naglašava početnu poziciju, postojeći pravni okvir, moguće prepreke za realizaciju projekta objavljivanja podataka u otvorenom formatu. Otvoreni podaci su informacije koje nastaju djelovanjem organa javne vlasti u digitalnom formatu pogodnom za preuzimanje i obradu, a čijom se upotrebom u komercijalne i/ili nekomercijalne svrhe može stvoriti dodatna vrijednost. Inicijativa za otvaranje podataka predstavlja podršku procesu objavljivanja i ponovne upotrebe otvorenih podataka i obuhvata aspekte kao što su razvoj digitalnih vještina, koordinacija aktivnosti sa svim subjektima na nacionalnom nivou koji se bave podacima, kao i finansiranje inovacija iz te oblasti. Informacije koje se nalaze u posjedu organa vlasti i njihovo otvaranje od izuzetnog su značaja za transparentnost rada javne uprave i imaju veliki ekonomski potencijal. Vlada je zadužila Ministarstvo javne uprave da prati i koordinira realizaciju aktivnosti iz inicijative za otvaranje podataka i da formira međuresorski Radni tim za otvorene podatke  koji bi se sastojao od članova iz državnih institucija, akademske zajednice, IT zajednice i civilnog sektora.

Usvojena je Informacija o otkupu jagnjadi i instrukciju o evidenciji otkupa i plaćanja PDV za 2018. godinu. U raspravi je istaknuto da je podrška Vlade aktivnosti koja je i u prethodnom periodu imala pozitivne socio – ekonomske efekte, nastavak je brige prema potrebama penzionera koji su iskazali interesovanje da i ove godine pod povoljnim uslovima obezbijede kvalitetan proizvod. Istovremeno, organizovan otkup značajna je podrška crnogorskim farmerima u dijelu rješavanja sezonskih  tržišnih viškova u proizvodnji.

Otkup će se realizovati uz zajedničko učešće Ministarstva rada i socijalnog staranja, Fonda PIO, Investiciono - razvojnog fonda, Saveza penzionera Crne Gore i predstavnika mesne industrije: Mesopromet(Bijelo Polje),Goranović(Nikšić) i Gradina(Rožaje). Otkupna cijena jagnjadi iznosiće 2,3 eura po kilogramu žive mjere, odnosno 4,30 eura po kilogramu gotovog proizvoda za penzionere koji će imati mogućnost plaćanja u osam mjesečnih rata, a  procjena je da će se otkupiti oko 14.000 jagnjadi. U cilju uspostavljanja stimulativnih cijena za farmere i penzionere, Vlada će, posredstvom Ministarstva poljoprivrede, Fonda PIO i Ministarstva rada i socijalnog staranja obezbijediti sredstva u ukupnom iznosu od oko 354 hiljade eura - 1,1 euro po kilogramu, dok će Investiciono – razvojni fond obezbijediti 2 miliona eura za potrebe finansiranja mesnih industrija, pod povoljnim uslovima.

U skladu sa programskim opredjeljenjem za kontinuirano unapređenje socijalnog položaja penzionera,  Vlada je usvojila Predlog da se Udruženju penzionera Podgorica iz tekuće budžetske rezerve uplati 100 000 eura za zatvaranje finansijske konstrukcije za izgradnju stambeno-poslovne zgrade sa 88 stambenih jedinica koja je useljena u martu ove godine.

Takođe, Vlada je odlučila da iz tekuće budžetske rezerve izdvoji 1 600 000 eura za rekonstrukciju i adaptaciju hale Sportskog centra Moraća, kako bi se zadovoljili standardi koje zahtijeva košarkaško takmičenje u Euro ligi, čime se daje doprinos zajedničkim naporima za stvaranje uslova za učešće košarkaškog kluba Budućnost Voli u tom značajnom takmičenju. U diskusiji je naglašeno da, pored podrške najtrofejnijem i najuspješnijem crnogorskom košarkaškom klubu, ova investicija ima i mnogo širi značaj za razvoj vrhunskog sporta i afirmaciju države, jer će rekonstruisanu sportsku halu koristiti mnogi sportski klubovi i reprezentacije u domaćim i međunarodnim takmičenjima.

Vlada je dala saglasnost Opštini Plav za podizanje spomen-obilježja, davanjem naziva JU Centar za kulturu Opštine Plav, imenom Huseina Bašića, istaknutog književnika, prije isteka zakonskog roka.

U okviru kadrovskih pitanja Vlada je dala saglasnost da se za direktora Direkcije za željeznice  imenuje Miroslav Kukavičić, diplomirani građevinski inženjer.

 
Portal Analitika