Kultura

FCJK - saradnja s Univerzitetom u Kanzasu

Fakultet za crnogorski jezik i književnost – Cetinje unaprijedio je međunarodnu saradnju partnerstvom s još jednom prestižnom inostranom ustanovom. 
FCJK - saradnja s Univerzitetom u Kanzasu
Portal AnalitikaIzvor

Na Cetinju je 29. VI 2018. godine potpisan Sporazum o kulturnoj, obrazovnoj i naučnoj saradnji  s Univerzitetom u Kanzasu. U ime Fakulteta za crnogorski jezik i književnost potpisnik Sporazuma je dekan Adnan Čirgić, dok je akademik Mark Grinberg, profesor na Odsjeku za slavistiku, predstavljao Univerzitet u Kanzasu.

Tom prilikom ugovoreni su detalji saradnje. Pored ostaloga u planu su zajedničke aktivnosti na istraživačkom i obrazovnom planu te razmjena poziva naučnicima (fakultetskom, istraživačkom osoblju i diplomiranim studentima) u svrhe predavanja, razmjena iskustava, zatim razmjena poziva naučnicima za učešće na konferencijama, simpozijumima i seminarima, zajedničko organizovanje konferencija i seminara, razmjena fakultetskoga, istraživačkog osoblja i studenata u svrhe studiranja i istraživanja itd. I na ovaj su način naučna utemeljenost rada FCJK, bogata izdavačka djelatnost i ozbiljnost kadra koji stasava na tom fakulltetu potvrdili da montenegristika ima sigurnu budućnost.

fcj1

 

Portal Analitika