Društvo

Zenka se sastao sa predstavnicima NVO Koračajte sa nama

U znaku uspješne saradnje koju Ministarstvo za ljudska i manjinska prava ima sa nevladinim organizacijama koje djeluju u oblasti unaprijeđenja i zaštite ljudskih i manjinskih prava, ministar Mehmed Zenka sastao se i razgovarao sa predstavnicima NVO Koračajte sa nama – Phiren Amenca, Elvisom Berišom i Serđanom Baftijarijem.
Zenka se sastao sa predstavnicima NVO Koračajte sa nama
Portal AnalitikaIzvor

Zenka istakao je značaj zajedničke saradnje i pozdravio sve veće uključivanje mladih obrazovanih aktivista/kinja iz romske i egipćanske zajednice sa namjerom da se poboljša položaj i kvalitet života ove zajednice. Zenka je pozdravio jačanje aktivizma mladih generacija iz romske populacije i istakao das u oni najbolji primjer i pokazatelj uspješnih pomaka u integraciji svoje zajednice.

Elvis Beriša ispred nevladine organizacije Koračajte sa nama – Phiren Amenca je kazao da ova organizacija nastoji da opravda svoj rad preduzimajući korake u realizaciji projekata koji se odnose na pružanje podrške mladima. On je istakao da trenutno u saradnji sa Centrom za obuku i obrazovanje realizuju informatičke obuke za sticanje  Evropskog sertifikata za poznavanje rada na računaru kao i obuke za jačanje kapaciteta mladih za aktivno učešće u javnom životu.

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava ima potpisan Memorandum o saradnji sa nevladinom organizacijom Phiren Amenca i u fokusu saradnje postavljene su aktivnosti koje se odnose na razvoj identiteta romske i egipćanske zajednice u Crnoj Gori, kao i oblasti na kojima je bazirana Strategija za socijalnu inkluziju Roma i Egipćana 2016-2020.

Predstavnici nevladine organizacije razgovarali su sa ministrom i o predstojećoj nacionalnoj konferenciji "Položaj mladih Roma i Romkinja - stanje i potrebe", koja je planirana sjutra u Podgorici, a takođe će se baviti pitanjem, uticajem, položajem i perspektivom mladih iz romske i egipćanske zajednice u društvu.

Portal Analitika