Kultura

Usmjereni na očuvanje kulturne baštine i identiteta

Leksikografski centar CANU počeo je izradu „Leksikona diplomatije“, „Leksikona likovnih umjetnika Crne Gore“ i „Botaničkog leksikona Crne Gore“. Za sada, poznata su imena glavnih i odgovornih urednika sve tri publikacije. To su akademik CANU prof. dr Đorđije Borozan, vanredni član CANU Niko Martinović i vanredni član CANU prof. dr Vukić Pulević. Imena članova uređivačkih savjeta i stalnih redakcija, predsjedništvo CANU verifikovaće na sjednici koja će biti održana u srijedu, 28. februara. U finalnom obliku, tri leksikona na kojima radi CANU, javnosti će biti predstavljeni početkom 2021. godine
Usmjereni na očuvanje kulturne baštine i identiteta
PobjedaIzvor

-Ove godine u planu je izrada abecedara „Leksikona diplomatije“, „Leksikona likovnih umjetnika Crne Gore“ i „Botaničkog leksikona Crne Gore“. Kada bude okončan taj posao, biće poznato što mogu uraditi članovi uređivačkih savjeta i stalnih redakcija a za što će biti potrebno angažovanje spoljnih saradnika. Podatke o broju i imenima spoljnih saradnika imaćemo početkom novembra ove godine - kaže sekretarka Leksikografskog centra CANU Milana Čabarkapa Macanović.

LEKSIKONI

Glavni i odgovorni urednik „Leksikona diplomatije Crne Gore“ je prof. dr Đorđije Borozan, akademik CANU. Ta publikacija ima za cilj da obuhvati odrednice koje će se ticati ličnosti, događaja i institucija, relevantnih u istoriji diplomatije Crne Gore, i to od perioda Duklje do savremenosti.

Glavni i odgovorni urednik „Leksikona likovnih umjetnika Crne Gore“ je Niko Martinović, vanredni član CANU. Kao biografski leksikon, on bi obuhvatao period od praistorijskog umjetničkog oblikovanja do savremenih ostvarenja i tendencija (praistorija, antika, srednji vijek, novi vijek, moderna i postmoderna) i obrađivao bi stvaraoce koji su ostvarili značajna djela s crnogorskim tematskomotivskim prosedeom.

Glavni i odgovorni urednik „Botaničkog leksikona Crne Gore“ je prof. dr Vukić Pulević, vanredni član CANU. Taj leksikon bi, zahvaljujući velikom broju do sada realizovanih botaničkih istraživanja, kompilaciju značajnog broja rasutih podataka koji bi, objedinjeni i sistematizovani, poslužili kao osnova za definisanje budućih sličnih projekata od značaja za dalji razvoj botanike, ali i nauke u cjelini kada je Crna Gora u pitanju.

(Opširnije u današnjoj Pobjedi)

Portal Analitika