Abiznis

MONSTAT: Prosjećna plata u junu 502 eura

Prosječna bruto zarada u junu u Crnoj Gori iznosila je 755 eura, dok je prosječna zarada bez poreza i doprinosa iznosila 502 eura, saopštio je Monstat.
MONSTAT: Prosjećna plata u junu 502 eura
Portal AnalitikaIzvor

U odnosu na maj ove godine, prosječna neto zarada zabilježila je rast od 0,4%, a u odnosu na isti mjesec prethodne godine rast od 4,4%. U odnosu na prosječnu neto zaradu u 2015. godini, takođe je zabilježila rast od 4,6%. Ako se ima u vidu da su potrošačke cijene u junu u odnosu na maj ove godine zabilježile rast od 0,1% proizilazi da su realne neto zarade zabilježile rast od 0,3%.

Po sektorima, prosječne zarade bez poreza i doprinosa u junu u odnosu na prethodni mjesec zabilježile su rast u djelatnosti: Snabdijevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija (5,1%), Saobraćaj i skladištenje (3,8%), Vađenje ruda i kamena (3,4%), Prerađivačka industrija (2,4%), Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo (2,3%), Snabdijevanje vodom, upravljanje otpadnim vodama, kontrola procesa uklanjanja otpada i slične aktivnosti (2,0%), Zdravstena i socijalna zaštita (1,1%), Državna uprava i odbrana (1,1%), Usluge smještaja i ishrane (0,7%), dok je pad zabilježen u sektorima: Ostale uslužne djelatnosti (12,7%), Poslovanje sa nekretninama (9,2%), Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti (4,4%), Građevinarstvo (3,7%), Informisanje i komunikacije (1,9%), Umjetnost, zabava i rekreacija (1,8%), Trgovina na veliko i malo (1,1%), Stručne, naučne i tehničke djelatnosti (0,5%), Obrazovanje (0,4%) i Finansijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja (0,1%).

Izvor: Monstat

Portal Analitika