Abiznis

Vuksanović: Patriotizam je plaćanje obaveza prema državi

Uprava za inspekcijske poslove ima za cilj, prvenstveno, sprovođenje preventivnih mjera, kaže za Radio Crne Gore direktor Božidar Vuksanović. Kontrole koje sprovode tokom ove sezone daju bolje rezultate, u odnosu na prošlu. Siva ekonomija ulazi u legalne tokove.
Vuksanović: Patriotizam je plaćanje obaveza prema državi
Portal AnalitikaIzvor

Siva ekonomija je prisutna sve dok se svi segmenti poslovanja ne uključe u njeno suzbijanje, kaže u intervjuu za RTCG, direktor Uprave za inspekcijske poslove Božidar Vuksanović.

"Moramo shvatiti da je glavna nota patriotizma to što će se ekonomija kretati van sive zone. Zatim, glavna nota patriotizma i odnosa prema državi biće ako se plate sve obaveze prema državi i na taj način daje doprinos da se određeni razvojni programi stvaraju.Takođe, ne manje važno, da se stvori ambijent koji će biti na jednom jako visokom nivou.To je patriotizam", kaže Vuksanović.

Sistem rada inspekcijskih službi tokom glavne turističke sezone znatno je unaprijeđen, saradnja sa nadležnim institucijama i sa državnog i sa lokalnog nivoa jasno je definisana i funkcioniše na zavidnom nivou, tako da su rezultati na terenu iz godine u godinu sve bolji", izjavio je Vuksanović.

"Od devet hiljada kontrola, do 15. jula, imali smo preko dvije hiljade preventivnih, gdje su izrečene mjere ukazivanja, što je suština našeg djelovanja. Moram da naglasim da naš cilj nisu represivne mjere, već da se određeni segmenti uvode u red sve u funkciji suzbijanja sive ekonomije, očuvanja zdravlja građana i životnog prostora - kako bi ambijent bio što kvalitetniji. Sve to postižemo koordinisanim aktivnostima i ističem da je saradnja sa JP Morsko dobro, Poreskom upravom, lokalnim upravama, na zavidnom nivou. Imamo apsolutnu uvezanost sistema i otuda bolji rezultati. Postižemo da se subjekti kreću u okvirima normi, zakona i propisa kako bi se uklonile negativnosti. To je najbolji put do standardizovanog  turističkog proizvoda koji će biti prepoznatljiv. Inspekcijske službe daju dobar primjer i dobar impuls kako bi se sve dovelo u red", tvrdi Vuksanović.

U okviru Uprave za inspekcijske poslove djeluju i edukativno. Intenzivno sarađuju sa privrednim subjektima, u domenu njihove nadležnosti preko otvorene linije "privreda pita - uprava odgovara". Razmjenjuju mišljenja, ukazuju na prednosti i nedostatke u poslovanju, planiranju. Takođe, komunikacija sa građanima je svakodnevna posredstvom besplatnog telefona 080 555 555. Samo na nivou Podgorice, mjesečno, zabilježe blizu 6 hiljada poziva koji se pojedinačno razmatraju i rješavaju. To je i obaveza i potvrda povjerenja u rad inspekcijskih službi", zaključio je Vuksanović.

Izvor: rtcg.me

Foto: pcnen.com

Portal Analitika