Politika

Radović: Najmanje jedan predstavnik NVO u novom Upravnom odboru

Predlog zakona o manjinskim pravima i slobodama koji predviđa drugostepenost u odlučivanju kandidovanih projekata u Fondu za manjine bolje je rješenje od postojećeg stanja, smatra koordinator programa ljudskih prava u Građanskoj alijansi Milan Radović. Crnogorska Vlada usvojila je Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona manjinskim pravima i slobodama kojima je uvedena dvostepenost u odlučivanju za kandidovane projekte i da monitoring i evaulacija odobrenih projekata bude podgnuta na veći nivo.
Radović: Najmanje jedan predstavnik NVO u novom Upravnom odboru
Portal AnalitikaIzvor

"Predlog zakona koji je u skupštinskoj proceduri bolje je rješenje od postojećeg stanja. Njime je predviđeno drugostepenost u odlučivanju a projekte će ocjenjivati nezavisni eksperti. Međutim, zbog dosadašnje prakse Fonda nemamo povjerenja i vidimo prostor da se sa zloupotrebama nastavi", rekao je Radović agenciji MINA.

U GA, kako je rekao, smatraju da zato najmanje jedan predstavnik NVO koje se bave ljudskim i manjinskim pravima treba da bude u novom Upravnom odboru.

Radović je ocijenio da u UO treba da bude i jedan predstavnik medija ili NVO koje se bave pitanjima medija, a ne kako je sada stavljeno predstavnik organa državne uprave nadležnog za medije.

"Na ovaj način prava i interesi javnosti bila bi garantovana na većem stepenu nego do sada i stvorile bi se okolnosti za transparentniji rad Fonda, što je do sada bio jedan od najvećih problema", ocijenio je Radović.

On smatra da kao kriterijum za izbor direktora umjesto predloženih tri treba da bude pet godina radnog iskustva u oblasti ljudskih i manjinskih prava.

"Imajući u vidu da se predlogom izmjena planiraju dodatna ulaganja i osnivanje novih tijela neophodno je bilo da se izvrši procjena fiskalnog uticaja", kazao je Radović.

On je podsjetio da je izmjene Zakona o manjinskim pravima i slobodama inicirala je GA, navodeči da se duži niz godina pratili rad Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava.

Radović je kazao da je GA u monitoringa uočila brojne probleme.

"Najvažniji su prisustvo konflikta interesa koji se ogleda da članovi Upravnog odbora koji su dijelili sredstva ta ista sredstva su dodjeljivali organizacijama na čijem su čelu i to što se realizacija projekata nije adekvatno sprovodila niti je od strane administartivne službe Fonda vršena kontrola utroška sredstava", rekao je Radović.

Prema njegovim riječima, rad Fonda nije bio javan iako su svi pozitivni propisi definisali to, a izvještaji o radu su kasnili i po nekoliko godina.

"Do sada po našim tužbama Upravni sud je zbog nezakonitosti poništio pet odluka o raspodjeli sredstava.Našu inicijativu za izmjenu Zakona prihvatila je Institucija zaštitnika ljudskih prava i sloboda i dalje je procesuirala", kazao je Radović.

mina

Portal Analitika