Abiznis

Amplitudo novi administrator Centralne baze prenesenih brojeva

Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost je sa Amplitudom d.o.o. Podgorica zaključila ugovor o pružanju usluge administracije sistema Centralne baze prenesenih brojeva. Ugovor je zaključen nakon sprovedenog postupka javne nabavke. Amplitudo će sa pružanjem usluge administracije početi 25. jula 2016. godine, kada će zamjeniti dosadašnjeg administratora sistema Centralne baze prenesenih brojeva Teletech doo Maribor.
Amplitudo novi administrator Centralne baze prenesenih brojeva
Portal AnalitikaIzvor

Određivanjem Amplitudo d.o.o. Podgorica za administratora sistema Centralne baze prenesenih brojeva održava se kontinuitet u pružanju usluge prenosa telefonskih brojeva u Crnoj Gori, podstiče razvoj domaćeg ICT sektora i povećava nivo znanja domaćih stručnjaka.

Amplitudo d.o.o.  ima  svoj razvojni tim za izradu različitih softverskih rješenja i bavi se razvojem i distribucijom softvera, implementacijom ICT rješenja, digitalnim marketingom i on-line promocijuom, partner je za e-commerce rješenja i on-line prodaju.  Vrše i usluge izrade i implementacije ICT rješenja za potrebe klijenata kroz savjetodavnu i tehničku podršku u definisanju projektnih zadataka, dimenzionisanja sistema kao i implementaciju rješenja koja obuhvataju software i hardware. Takođe vrše i distribuciju softverskih proizvoda na tržištu Crne Gore. Do sada su radili za različite kompanije iz Crne Gore kao i za državne organe i agencije.

Uslugu prenosa telefonskih brojeva u Crnoj Gori operatori su počeli da pružaju 1. decembra 2011. godine. Do sada je izvršeno preko 23.000 prenosa telefonskih brojeva. Teletech doo Maribor, dosadašnji administrator sistema Centralne baze prenesenih brojeva, je uslugu administriranja obavljao kvalitetno, tako da prethodnih godina nije bilo prekida u radu  Centralne baze prenesenih brojeva.

Prenosivost telefonskog broja je usluga koja omogućava svakom pretplatniku da pri promjeni operatora elektronskih komunikacionih usluga zadrži postojeći telefonski  broj. Broj se može prenositi iz fiksne u fiksnu mrežu, odnosno iz mobilne u mobilnu mrežu. Telefonski broj se prenosi u punom formatu.

Usluga prenosivosti telefonskih brojeva korisnicima elektronskih komunikacionih usluga treba da, kroz pospješivanje konkurencije, obezbjedi povoljnije uslove korišćenja usluga i njihov bolji kvalitet. Operatori suočeni sa mogućnošću da korisnik promjeni operatora, a da pri tome  zadrži telefonski broj, moraju stalno poboljšavati svoje usluge. Da bi zadržali postojeće i pridobili nove korisnike operatori nude sve bolje uslove korišćenja usluga, snižavaju cijene usluga koje pružaju, povećaju njihov kvalitet i daju druge povoljnosti za korisnike.

Pretplatnik koji želi da promijeni operatora podnosi zahtjev operatoru kod kojeg želi da prenese broj, što se ujedno smatra i zahtjevom za raskid ugovora sa ,,starim" operatorom. Uz zahtjev za prenos broja fizička lica dostavljaju na uvid važeći identifikacioni dokument, a pravna lica rješenje o registraciji iz CRPS Crne Gore. Uz zahtjev za prenos broja se dostavlja i dokaz o plaćenom mjesečnom računu za pružene usluge kod operatora iz čije se mreže prenosi broj.

 Kada pretplatnik podnese zahtjev počinje procedura prenosa broja i pokrenuti postupak se ne može obustaviti. Ako su ispunjeni svi uslovi za prenos broja, koji su propisani Pravilnikom o prenosivosti brojeva  pretplatniku se određuje datum prenosa broja, koji ne može biti duži od 3 radna dana od momenta podnošenja zahtjeva. Pretplatnik neće moći da koristi elektronske komunikacione usluge na dan prenosa broja u periodu od 13:00 – 16:00 časova. Pretplatnik može ponovo da prenese svoj broj nakon 3 mjeseca od zadnjeg prenosa. Operatori korisnicima ne naplaćuju naknadu za prenošenje telefonskog broja, navodi se u saopštenju koje je potpisao izvršni direktor EKIP-a Zoran Sekulić.

Portal Analitika