Društvo

EU – CG: Civilni sektor važan faktor u procesu pregovora

U Briselu je u petak, održan VII sastanak Zajedničkog konsultativnog odbora civilnog društva između EU i Crne Gore, na kojem je usvojena zajednička deklaracija predstavnika crnogorskog civilnog sektora i predstavnika civilnog društva iz Evropske unije.
EU – CG: Civilni sektor važan faktor u procesu pregovora
Portal AnalitikaIzvor

Evropska komisija je 2011. godine donijela zvaničnu odluku o osnivanju Zajedničkog konsultativnog odbora između Crne Gore i Evropskog ekonomskog i socijalnog komiteta sa ciljem unapređenja nivoa saradnje između države kandidata za članstvo u EU i tijela EU kojim se socijalni partneri i ostale organizacije civilnog društva pripremaju za buduću saradnju u EU nakon stupanja u članstvo.
 
Na VII sastanku ZKO-a raspravljalo se o napretku Crne Gore u procesu pregovora za pristupanje Evropskoj uniji, agendi za jačanje infrastrukture u okviru energetike i transporta, Zakonu o javnim nabavkama, stanju u industrijskim odnosima kao i trenutnom stanju razvoja organizacija civilnog društva u Crnoj Gori.
 
Predstavnici civilnog sektora sa obje strane istakli su potrebu za uključivanjem organizacija civilnog društva u sve procese koji su važni za proces pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji. 

0c6da3f7-3dc6-419e-94a4-7e00e6d328a4

Oni su takođe istakli potrebu za unaprijeđenjem prava radnika, uspostavljanje normativnog okvira u polju javnih nabavki koji odgovara crnogorskom društvu kao i viđenje odbora da se u poslednjem periodu pritisak na određene dijelove civilnog sektora povećao, posebno na organizacije koje su kritički nastrojene prema potezima vlasti u Crnoj Gori.
 
Kao rezultat sastanka jednoglasno je usvojena Zajednička Deklaracija koja sadrži niz preporuka institucijama Crne Gore i Evropske unije kao i socijalnim partnerima i organizacijama civilnog društva, a sve u cilju unaprijeđenja stanja u već pomenutim temama.
 
Crnogorska delegacija se sastojala od predstavnika sindikata, udruženja poslodavaca i nevladinog sektora. Udruženja poslodavaca su predstavljali Suzana Radulović iz Unije poslodavaca Crne Gore i Pavle Radovanović iz Privredne komore Crne Gore. 

9cd5274d-88f3-4248-9e00-d1fb23b314bf

Predstavnik Unije slobodnih sindikata Crne Gore bio je Srđa Keković, dok su predstavnici NVO sektora bili Momčilo Radulović, Evropski pokret u Crnoj Gori, i Radoš Mušović, Centar za razvoj nevladinih organizacija CRNVO. ISastanku su prisustvovali i stalni posmatrači u crnogorskoj delegaciji: Milan Dragić iz Montenegro Business Alliance i Jelena Ognjenović iz Unije poslodavaca Crne Gore.

Portal Analitika