Abiznis

ME: Rekonstrukcija sedam vrtića i škola u vrijednosti od pet i po miliona eura

Ministarstvo ekonomije je potpisalo ugovore o izvođenju radova na primjeni mjera energetske efikasnosti u osam obrazovnih ustanova, ukupna vrijednost radova od 5.684.756,92 eura. Planirano je da izvođenje radova počne sredinom jula 2016. godine, sa rokom završetka od pet mjeseci.
ME: Rekonstrukcija sedam vrtića i škola u vrijednosti od pet i po miliona eura
Portal AnalitikaIzvor

Obrazovne ustanove koje su obuhvaćene ovom fazom projetka "Programa eneregetske efikasnosti u javnim zgradama" su JPU "Irena Radović",  Danilovgrad, JU Gimnazija "Petar I Petrović Njegoš", Danilovgrad, JU O.Š. "Njegoš", Cetinje, JU O.Š."Bedri Elezaga" Vladimir, Ulcinj, JU O.Š. "Milorad Musa Burzan", Podgorica, JU O.Š. "Božidar Vuković Podgoričanin", Podgorica, JU Srednja stručna škola "inž. Marko Radević", JU Srednja stručna škola "Spasoje Raspopović" i JU Srednja elektrotehnička škola "Vaso Aligrudić",  Podgorica.

Druga faza "Program eneregetske efikasnosti u javnim zgradama" se realizuje po osnovu Ugovora o kreditu i finansijskom doprinosu,koji su  potpisani između Ministarstva finansija i KfW banke, kao i po osnovu Posebnog  ugovora, potpisanog između Ministarstva ekonomije i KfW banke, u vrijednosti od 22,093 miliona eura. Projekat se realizuje u saradnji sa Ministarstvom prosvjete i sporta.

Drugom fazom programa biće obuhvaćena primjena mjera energetske efikasnosti u odabranim obrazovnim ustanovama, koje su u nadležnosti Ministarstva prosvjete, zatim  administrativnim objektima koji su u nadležnosti Uprave za imovinu, kao i odabranim objektima u nadležnosti Ministarstva rada i socijalnog staranja.

 

Inače, prva faza "Programa energetske efikasnosti u javnim zgradama" je realizovana u periodu od januara 2012. godine do decembra 2015. godine, u okviru koje je izvršena primjena mjera energetske efikasnosti u 20 osnovih i srednjih škola i 1 studentskom domu. Ukupna vrijednost izvedenih radova je iznosila 13.284.950,36 eura.

Portal Analitika