Sci/Tech

Vlahović u Sloveniji: Sjajna saradnja u oblasti nauke i istraživanja

Ministarka nauke, prof. dr Sanja Vlahović, na poziv ministarke obrazovanja, nauke i sporta Slovenije, dr Maje Makovec Brenčič, boravi danas u zvaničnoj posjeti Sloveniji.
Vlahović u Sloveniji: Sjajna saradnja u oblasti nauke i istraživanja
Portal AnalitikaIzvor

Tokom susreta ministarke Vlahović sa ministarkom obrazovanja, nauke i sporta Slovenije, dr Majom Makovec Brenčič, razgovarano je o naučnoj politici u Crnoj Gori i Sloveniji, uspješnoj bilateralnoj naučnoj saradnji koja se ostvaruje još od 2004. godine, saradnji u okviru EU Programa Horizont 2020 (s osvrtom na saradnju nacionalnih kontakt osoba dvije zemlje) i Evropskim strukturnim i investicionim fondovima, kao i slovenačkoj Strategiji pametne specijalizacije. 

Sagovornice su istakle važnost regionalne saradnje u oblasti pametne specijalizacije, kao i značajnije regionalno povezivanje u programima EU. Ministarka Vlahović prenijela je iskustva Crne Gore u pripremi legislative i postavljanja strateškog okvira u oblasti inovativne djelatnosti, imajući u vidu da je Crna Gora usvojila Zakon o inovativnoj djelatnosti i Strategiju inovativne djelatnosti (2016-2020), koje će biti dostavljene slovenačkoj strani radi uporednih iskustava.

Republika Slovenija je prva zemlja sa kojom je Crna Gora, kao nezavisna država, potpisala Sporazum o naučnoj i tehnološkoj saradnji, 2. jula 2008. godine u Bečićima. Na osnovu Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Slovenije o naučnoj i tehnološkoj saradnji, realizovana su četiri konkursa za sufinansiranje naučne i tehnološke saradnje između Crne Gore i Republike Slovenije, i to za period 2010/2011. godine; 2012/2013. godine; 2014/2015. godine; i 2016/2017. godine, putem kojih je finansirana realizacija 82 zajednička naučno-istraživačka projekta. Ministarka Vlahović je istakla da Ministarstvo nauke ostvaruje kvalitetnu saradnju i sa Javnom Agencijom za istraživačku djelatnost Republike Slovenije, koja je Ministarstvu nauke ustupila bazu podataka oko 500 eksperata iz svih oblasti nauka, za evaluaciju nacionalnih naučnoistraživačkih projekata.

Crnogorska delegacija, predvođena ministarkom Vlahović, pored susreta sa Makovec Brenčič posjetila je danas i Tehnološki park Ljubljana i imala priliku da se sretne s direktorom, mr Iztokom Lesjakom. Tehnološki park Ljubljana osnovan je 1995. godine kao organizacija koja predstavlja podršku i podsticajno poslovno okruženje najvišeg kvaliteta, što omogućava razvoj tehnološkog preduzetništva visokog nivoa u državi. 

Radi se o vodećem i ključnom činiocu u Sloveniji u razvoju inovativnog i znanja utemeljeneg na preduzetništvu. Njegova specifičnost je u tome što predstavlja "prvo slovenačko javno-privatno partnerstvo", i osnovan je kao rezultat izvanredne vizije kako javnih institucija, nacionalnih istraživačkih instituta, tako i vodećih kompanija u oblasti ICT-a i farmacije, s ciljem olakšavanja transfera znanja i tehnologija iz istraživačkih instituta i akademske zajednice ka nacionalnim i međunarodnim tržištima.

Tokom razgovora sa direktorom i obilaska parka, crnogorska delegacija se uvjerila da Tehnološki park Ljubljana pruža adekvatnu infrastrukturu i usluge i na taj način podstiče tehnološki preduzetnički potencijal i pomaže u ostvarivanju preduzetničkih inicijativa s velikim potencijalom, zasnovanih na znanju. U pitanju je dinamičan i inovativni prostor površine 35.000 m2, s modernim kancelarijama i laboratorijama, u kojem je smješteno više od 288 kompanija i u kojem radi nešto više od 1.500 stručnjaka u sljedećim glavnim oblastima: ICT, Nove (čiste) tehnologije, Industrijske tehnologije, Prirodne nauke, Kreativne industrije, Automatizacija i proizvodnja, Zdravlje i medicina, i Novi materijali. 

Tehnološki park Ljubljana takođe nudi svojim članovima punu preduzetničku podršku. To uključuje analizu poslovnih inicijativa, pružanje pomoći u pripremi biznis planova, pružanje poslovnog i tehnološkog savjetovanja i mentorstvo, kao i podršku u smislu potražnje za poslovnim i strateškim partnerima. Takođe, posebnu pažnju daje podsticanju prenosa znanja, iskustva i tehnologije ka privredi, koja se ogleda u otvaranju novih radnih mjesta s visokom dodatom vrijednošću. To doprinosi većoj konkurentnosti inovativnog preduzetništva i podstiče nastanak novih kompanija zasnovanih na rastu i znanju.

Ministarka Vlahović predstavila je direktoru Lesjaku aktivnosti koje se sprovode na planu uspostavljanja prvog naučno-tehnološkog parka u Crnoj Gori, s fokusom na aktivnosti Inovaciono preduzetničkog centra Tehnopolis u Nikšiću i skoro završeni javni poziv za dodjelu podrške nosiocima poslovnih ideja. Ona je istakla da nezavisno od stepena razvoja njihove privredne aktivnosti, Tehnopolis će budućim stanarima obezbijediti: infrastrukturnu podršku, konsalting, trening podršku i inkubacionu podršku. Ministarka Vlahović predstavila je i aktivnosti u cilju uspostavljanja naučno-tehnološkog parka u Podgorici.

Sagovornici su se saglasili da će uspostavljanje prvog naučno-tehnološkog parka u Podgorici biti od velike važnosti za Crnu Goru, i da je izuzetno dobro što će park biti izgrađen u Univerzitetskom kampusu i samim tim vezan za akademsku zajednicu. Direktor Lesjak ponudio je punu podršku i pomoć Ministarstvu nauke Crne Gore kada je riječ o projektima Tehnopolisa I uspostavljanja budućeg naučno-tehnološkog parka, imajući u vidu iskustvo i ekspertski kadar koji Slovenija gradi više od dvije decenije. 

Portal Analitika